33Nedenfor finder du en lang række links til love, regler, afgørelser samt andre sider der kan hjælpe dig juridisk.

Har du andre forslag til hjemmesider eller dokument link der
burde være på listen må du meget gerne kontakte os på webmaster@depweb.dk

Retsinformation – Love og
Bekendtgørelser m.v.

Vær opmærksom på når du læser i bekendtgørelser, love og
vejledninger at der kan være sket ændringer og opdateringer siden de blev skrevet. Det er i såfald vigtigt at du også læser disse. Ofte kan disse findes til højre i dokumenterne.

Bekendtgørelse om fleksjob
BEK nr 829 af 26/08/2009
Gældende


Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område
Nyeste
LBK nr 656 af 15/06/2011
Gældende


Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det
sociale område

BEK nr 1635 af 22/12/2010
Gældende


Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af
arbejdsevne

BEK nr 1402 af 13/12/2006
Gældende


Bekendtgørelse om metode for god sagsbehandling ved
vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling
af handicapkompenserende


Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige
livsførelse
Nyeste
BEK nr 764 af 24/06/2010
Gældende


Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Nu v/ Lov
LOV nr 483 af 12/06/2009
Gældende


Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Nyeste
LBK nr
710 af 23/06/2011 Gældende


Bekendtgørelse af lov om social service
Nu v/ lov
LBK nr
904 af 18/08/2011 Gældende


Bekendtgørelse af lov om social pension
Nyeste
LBK nr
1005 af 19/08/2010 Gældende


Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

LBK nr 946 af 01/10/2009 Gældende


Bekendtgørelse af lov om fleksydelse

LBK nr
871 af 06/07/2007 Gældende


Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge
Nyeste
LBK nr 1152 af 12/12/2011 Gældende


Bekendtgørelse af forvaltningsloven

LBK nr
1365 af 07/12/2007 Gældende


Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Nyeste
LBK nr
1006 af 19/08/2010 Gældende

Skrivelse
med orientering om lægekonsulenters opgaver i pensionssager
1998

SKR nr 13 af 28/01/1998
Gældende

Skrivelse
med orientering om lægers rolle i sager om førtidspension
2003

SKR nr 9118 af 21/03/2003
Gældende

Lov om
ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats
 Nyeste
LBK nr 731 af 15/06/2010
Gældende

Vejledning
om retssikkerhed og administration på det sociale område

VEJ nr
73 af 03/10/2006 Gældende

Vejledning
om førtidspension fra 1. januar 2003

VEJ nr
105 af 23/10/2002 Gældende

Vejledning
om Lov om aktiv socialpolitik

VEJ nr 39 af 05/03/1998
Gældende

Vejledning
om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse

Nyeste
VEJ nr 13 af 15/02/2011
Gældende

Vejledning
om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.
Nyeste
VEJ nr
7 af 15/02/2011 Gældende

Vejledning
om at skrive en afgørelse
Nyeste
VEJ nr 9455 af 01/09/2011
Gældende

Ydelser
 efter servicelovens bestemmelser §100 Nyeste
 BEK nr
 369 af 27/04/2011 Gældende


Ankestyrelsen

(Det anbefales at du ser efter om der skulle være kommet nye og
reviderer dokumenter på ankestyrelsens hjemmeside.)

Ankestyrelsen –
Find Principielle Afgørelser
Direkte link


Søger du El Scooter som hjælpemiddel er denne ankeafgørelse
vigtig
Direkte link


Vejledning om fuldmagt – Ankestyrelsen
PDF dokument


Vejledning om oplysningspligt over for bipersoner efter
persondataloven – Ankestyrelsen
PDF dokument


Vejledning om partshøring – Ankestyrelsen
PDF dokument


Vejledning om notatpligt – Ankestyrelsen
PDF dokument


Vejledning om hjemvisning – Ankestyrelsen
PDF dokument


Vejledning om klageinstansers pligt til at påtale
sagsbehandlingsfejl i underinstansernes afgørelser –
Ankestyrelsen
PDF dokument


Vejledning om fejlagtigt modtagne dokumenter og oversendelse
af interne dokumenter mellem underinstanser og Ankestyrelsen
– Ankestyrelsen
 PDF dokument


Vejledning om genvurdering i arbejdsskadesager –
Ankestyrelsen
PDF dokument

Klage adgang steder

Din kommunes borgerservice har vejledninger:
Søg på din kommunes hjemmeside Borger.dk / Borgerservice for
vejledning. Oplysninger vedr. klage muligheder kan også
findes på google.

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Hvis du vil klage over din sag, så kig her
OBS!
Publikationen er desværre fjernet fra stedet. Men
brug søgefunktionen på siden og andre klage publikationer
kommer frem.

Hvis du vil klage over kommunen?

IForvaltningsloven kapitel 4 kan du læse mere om retten til
aktindsigt og klagemuligheder


Klage over kommunens lægekonsulent


Klagemuligheder i Danmark

Andre Nyttige Links


Advokatvagt, retshjælp og fri proces Nyt link på
borger.dk Søg det du vil finde.


Beskæftigelsesankenævnet/Statsforvaltningen


Beregn din boligstøtte
Nyt link


Bibliotekernes Juraport

De uvildige handicap konsulenter DUKH

DSI
– Kend spillereglerne om sagsbehandling

Familie Advokaten – Her kan du købe
dokumenter og finde gode råd vedrørende hverdagens juridiske
spørgsmål

Fleksjob og
Lovgivning – CABI
Nyt link

Fleksjob Pjecen 19. udgave

Forståelig jura og online retshjælp

Førtidspensionister i job


Guide om job med løntilskud til førtidspensionister
Nyt
link


HK Pjece om Fleksjob


Hvordan din sag hos kommunen burde forløbe
Denne er fra
2004

Hvis du vil klage over din sag, så kig her
OBS!
Publikationen er desværre fjernet fra stedet. Men
brug søgefunktionen på siden og andre klage publikationer
kommer frem.


Høringsportalen – Se alle høringer over lovforslag,
bekendtgørelser mv.

Jobindsats.dk samler centrale tal om
overførselsmodtagere og beskæftigelsespolitik


klage over kommunens lægekonsulent

Kontant viden om sygedagpenge, lægeerklæringer
samt hjælp til at skrive en klage – Hjemmeside drevet af
diverse fagforeninger

Ledige Fleksjob på Ijobnu

Ledige skånejob til
førtidspensionister på I job nu


Muskelsvindfonden om El Scooter som hjælpemiddel


Opfølgning i sygedagpengesager – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Nyt link: Se emner i venstre side

Pensionsguiden
Ny indgang

Pensions Info For at få adgang til dine pensionsoplysninger skal
du logge ind med dit NemID – Har du ikke et sådan endnu?
Så kan det bestilles her Hvor du også kan
læse mere om brugen af dette.


Spillereglerne angående aktindsigt

Vidensnetværket


Værd at vide om Arbejdsevnemetoden/Ressourceprofilen – En
guide fra DUKH
Nyt linkDiverse Hjemmesider

Debatforum for langtidssyge i
Frederikssund Kommune

Debatforum for langtidssyge i Halsnæs
Kommune

Fibromyalgiramte og deres pårørende
hvor der også er mulighed for debat.

EU/EØS-borgeres-rettigheder


H
ypermobilitetsyndrom

Kronisk træthedssyndrom

kvinder der har rundet de 45 =
Overgangsalder

Prinzmetal Variant Angina og Det
Kardiologiske Syndrom X


Rådighed/Fattigdom
En side m. beregninger over indkomst
og udgift + skema til dette

Selvstændig
socialrådgiver og få hjælp til din sag

Stoffskifteforum

Sundhed.dk


Foreninger

Behandl os ordentligt

Center for små Handicapgrupper(sjældne
handicapområder) der er bla mulighed for rådgivning

Danske Patienter er en
paraplyorganisation for 13 patientforeninger

En forening med hjælp og brevkasse
for folk med Hepatitis

Endnu en forening med hjælp og
rådgivning for folk med Hepatitis

Ehlers Danlos

Landsorganisiationen af Arbejdsledige

Voksenmobning Nej Tak – Er en
forening der arbejder aktivt imod voksenmobning