Intro start for dokumenter

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Dokumenter/Skemaer m.v. er slettet og nedlagt her fra depweb pr. 19. april 2014.
Nogle dokumenter forefindes dog fortsat som dokument fil under facebook grupperne:

Os på overførselsindkomst & Depression & angst forum.

 

Alle dokumenter er gemt for opbevaring i en rum tid.

Søger du efter et bestemt dokument ell. lign? Så skriv til undertegnede som måske stadig har det du søger. (Du kan også søge på google eller på Bing efter evt. artikler o.s.v.

Nyttige links på k10 - Gode link til dig der ikke lige finder det du har brug for her på depweb - Klik ind her til k10.dk (Åbner i nyt vindue)

Til startsiden / Forsiden af depweb.dk Relevante dokumenter/Skemaer m.v. Link

Nyttige informationer og link til Love og Regler m.v.

 

En opsamling på div. Dokument link ( En del Lånt fra Nyttige links på k10 - Klik her til k10.dk (Åbner i nyt vindue ) til dig der ikke lige finder det du har brug for her på Link siden.
 

Det kunne være nyttigt at have brugernes egne hjemmesider på, og har du en hjemmeside (ikke erhvervssider) så kan du få lagt linket til din hjemmeside på siden: "Sociale link siden" som du så vil kommer med på. Send en mail til webmaster med dit link til din hjemmeside
Har du andre forslag til hjemmesider eller dokument link der burde være på listen kan du ligeledes sende en mail om dette.  

Nogle af nedenstående link/dokumenter kan være forældet og evt. fjernet fra stederne.

Giv venligst undertegnede besked herom angående disse evt. linkfejl via Kontakt. Og medsend gerne det gl. link og evt. nye relevante link.


( Alle link er testet og rettet til pr. 6.3.2012 ) Du kan hente den fulde opdateret liste her

 

Retsinformation - Love og Bekendtgørelser m.v. Indgang til disse herunder: 

I bekendtgørelser samt love og vejledninger m.v. kan der være nye ændringer / forskrifter til disse. Og dem bør du læse. (læs også evt. noter m.v.) Dette står ude th. i dokumenterne.


Bekendtgørelse om fleksjob BEK nr 829 af 26/08/2009 Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Nyeste LBK nr 656 af 15/06/2011 Gældende
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 1635 af 22/12/2010 Gældende
Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne BEK nr 1402 af 13/12/2006 Gældende
Bekendtgørelse om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende
Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Nyeste BEK nr 764 af 24/06/2010 Gældende
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Nu v/ Lov LOV nr 483 af 12/06/2009 Gældende
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Nyeste  LBK nr 710 af 23/06/2011 Gældende

Bekendtgørelse af lov om social service Nu v/ lov LBK nr 904 af 18/08/2011 Gældende

Bekendtgørelse af lov om social pension Nyeste LBK nr 1005 af 19/08/2010 Gældende

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 946 af 01/10/2009 Gældende
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse LBK nr 871 af 06/07/2007 Gældende

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Nyeste LBK nr 1152 af 12/12/2011 Gældende

Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 1365 af 07/12/2007 Gældende
Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Nyeste LBK nr 1006 af 19/08/2010 Gældende

Skrivelse med orientering om lægekonsulenters opgaver i pensionssager 1998 SKR nr 13 af 28/01/1998 Gældende
Skrivelse med orientering om lægers rolle i sager om førtidspension 2003 SKR nr 9118 af 21/03/2003 Gældende

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats  Nyeste LBK nr 731 af 15/06/2010 Gældende

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område VEJ nr 73 af 03/10/2006 Gældende
Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003 VEJ nr 105 af 23/10/2002 Gældende

Vejledning om Lov om aktiv socialpolitik VEJ nr 39 af 05/03/1998 Gældende
Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse Nyeste VEJ nr 13 af 15/02/2011 Gældende
Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Nyeste VEJ nr 7 af 15/02/2011 Gældende

Vejledning om at skrive en afgørelse Nyeste VEJ nr 9455 af 01/09/2011 Gældende

Ydelser efter servicelovens bestemmelser §100 Nyeste BEK nr 369 af 27/04/2011 Gældende

 

 

Følgende dokumenter / link er fra Ankestyrelsen.

(Det anbefales at du ser efter om der skulle være kommet nye og reviderer dokumenter på ankestyrelsens hjemmeside.)

 

Ankestyrelsen - Find Principielle Afgørelser Direkte link

Søger du El Scooter som hjælpemiddel er denne ankeafgørelse vigtig Direkte link
Vejledning om fuldmagt - Ankestyrelsen PDF dokument
Vejledning om oplysningspligt over for bipersoner efter persondataloven - Ankestyrelsen PDF dokument
Vejledning om partshøring - Ankestyrelsen PDF dokument
Vejledning om notatpligt - Ankestyrelsen PDF dokument
Vejledning om hjemvisning - Ankestyrelsen PDF dokument
Vejledning om klageinstansers pligt til at påtale sagsbehandlingsfejl i underinstansernes afgørelser - Ankestyrelsen PDF dokument
Vejledning om fejlagtigt modtagne dokumenter og oversendelse af interne dokumenter mellem underinstanser og Ankestyrelsen - Ankestyrelsen  PDF dokument
Vejledning om genvurdering i arbejdsskadesager - Ankestyrelsen PDF dokument

 

Klage adgang steder.

Din kommunes borgerservice har vejledninger: Søg på din kommunes hjemmeside Borger.dk / Borgerservice for vejledning. Oplysninger vedr. klage muligheder kan også findes på google.

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Hvis du vil klage over din sag, så kig her OBS! Publikationen er desværre fjernet fra stedet. Men brug søgefunktionen på siden og andre klage publikationer kommer frem.

Hvis du vil klage over kommunen?

I Forvaltningsloven kapitel 4 kan du læse mere om retten til aktindsigt og klagemuligheder

Klage over kommunens lægekonsulent

Klagemuligheder i Danmark

 

 

Andre Nyttige Links

 

Advokatvagt, retshjælp og fri proces Nyt link på borger.dk Søg det du vil finde.

Beskæftigelsesankenævnet/Statsforvaltningen

Beregn din boligstøtte Nyt link

Bibliotekernes Juraport

De uvildige handicap konsulenter DUKH

DSI - Kend spillereglerne om sagsbehandling

Familie Advokaten - Her kan du købe dokumenter og finde gode råd vedrørende hverdagens juridiske spørgsmål

Fleksjob og Lovgivning - CABI Nyt link

Fleksjob Pjecen 19. udgave
Forståelig jura og online retshjælp

Førtidspensionister i job

Guide om job med løntilskud til førtidspensionister Nyt link

HK Pjece om Fleksjob

Hvordan din sag hos kommunen burde forløbe Denne er fra 2004
Hvis du vil klage over din sag, så kig her OBS! Publikationen er desværre fjernet fra stedet. Men brug søgefunktionen på siden og andre klage publikationer kommer frem.

Høringsportalen - Se alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv.

Jobindsats.dk samler centrale tal om overførselsmodtagere og beskæftigelsespolitik

klage over kommunens lægekonsulent

Kontant viden om sygedagpenge, lægeerklæringer samt hjælp til at skrive en klage - Hjemmeside drevet af diverse fagforeninger

Ledige Fleksjob på Ijobnu
Ledige skånejob til førtidspensionister på I job nu
Muskelsvindfonden om El Scooter som hjælpemiddel
Opfølgning i sygedagpengesager - Arbejdsmarkedsstyrelsen Nyt link: Se emner i venstre side
Pensionsguiden Ny indgang

Pensions Info For at få adgang til dine pensionsoplysninger skal du logge ind med dit NemID – Har du ikke et sådan endnu? Så kan det bestilles her Hvor du også kan læse mere om brugen af dette.
Spillereglerne angående aktindsigt
Vidensnetværket
Værd at vide om Arbejdsevnemetoden/Ressourceprofilen - En guide fra DUKH Nyt link
 

 

Diverse Hjemmesider

 

Debatforum for langtidssyge i Frederikssund Kommune
Debatforum for langtidssyge i Halsnæs Kommune

Fibromyalgiramte og deres pårørende hvor der også er mulighed for debat.

EU/EØS-borgeres-rettigheder

Hypermobilitetsyndrom

Kronisk træthedssyndrom

kvinder der har rundet de 45 = Overgangsalder

Prinzmetal Variant Angina og Det Kardiologiske Syndrom X

Rådighed/Fattigdom En side m. beregninger over indkomst og udgift + skema til dette

Selvstændig socialrådgiver og få hjælp til din sag

Stoffskifteforum

Sundhed.dk
 

Foreninger

 

Behandl os ordentligt

Center for små Handicapgrupper(sjældne handicapområder) der er bla mulighed for rådgivning
Danske Patienter er en paraplyorganisation for 13 patientforeninger

En forening med hjælp og brevkasse for folk med Hepatitis
Endnu en forening med hjælp og rådgivning for folk med Hepatitis
Ehlers Danlos

Landsorganisiationen af Arbejdsledige Foreningen er under afvikling. Vi takker alle for et godt samarbejde og skal henvise til Behandl os ordentligt

Voksenmobning Nej Tak - Er en forening der arbejder aktivt imod voksenmobning
 

Mange steder på nettet ligger der vigtige dokumenter i formatet Word, Excel. Pdf
Da det ikke er alle der har råd til at købe disse programmer, vil man have svært ved at kunne læse disse dokumenter.
Så er du en af dem der ikke har Microsoft Office installeret, så kommer løsningen her til hvordan du kan komme til at læse de omtalte dokumenter alligevel.
Microsoft har lavet nogle "fremvisere" som er ganske gratis så alle kan se Word, Excel dokumenter uden at have Office pakken installeret.
Du kan finde de forskellige fremvisere her:
PDF fremviser    Word fremviser  Excel fremviser


Et andet alternativ er det gratis program OpenOffice.org, der er en hel kontorpakke man kan hente ganske gratis på nettet.
Læs mere om OpenOfficeOrg her Open Office
Der findes også en vejviser til gratis programmer til at åbne alle slags filer. Du finder den her
http://www.openwith.org/

Web steder hvor spc. programmer kan downloades hjem fra:

Har du svært ved at åbne pdf filer i Adobe? Downloade en cute pdf writer der understøtter alle system versioner her fra linket (Kan bruges til at oprette dokumenter i pdf ) (Klik på link herunder for download og klik gem.)

Requires PS2PDF converter such as Ghostscript (recommended). You can get the free GPL Ghostscript 8.15 here. (Klik for download og klik gem.) Gem begge i en mappe på din computer og dernæst installer dem. 1. Først writer og dernæst 2. converter. Og herefter kan du fremover åbne alle versioner fra Adobe pdf.
Installation Requirements Supports Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista + Wind.7(x32/x64)

Program type

web stedets url/Link

Åbne pdf filer i Adobe med pdf writer

CutePDF/writer

PDF / Acrobat Readers

UltimateZip

WinZip


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:45  

 DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com