Depression og angst informationer samt relaterede emner.

r10

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

  

Baggrund for dw Rådighedsbeløb info start  Dokumenter Sitemap - Indhold Tekst Link  Banner  link til depweb

  tilbageknap

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

  Klik dig direkte ind til  depressions og angst information

Alle sider herunder bliver opdateret når der er nyt om emnerne  den  11. april 2014

 Angst indledning & seneste nyt Depressions indledning & seneste nyt  Depressions vejledning   Hvad er depression?   Symptomer Behandling Depression om foråret   Artikler om angst   Angst teknikker Panikangst  Myter/Fakta om dep./angst 

Tema artikler med link til relevante steder om psykiatri fra 2005 til d.d.

Psykiatriens historie fra middelalder til nutid
Med omdrejningspunkt i Psykiatrisk Hospital i Århus, eller “Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge”, som Hospitalet officielt blev kaldt ved indvielsen i 1852, fortæller vi her psykiatriens historie gennem udvalgte temaer
Det projekt, som vi bl.a. beretter om, er denne nye mønsteranstalt for sindssyge i Danmark, i mange år kendt som “Jydske Asyl”.
Som det fremgår af indholdsoversigten afdækkes psykiatriens historie fortløbende. Det enkelte tema beskrives ud fra sin samtids politiske og filosofiske strømninger Kildested: Ovartaci.dk/psykiatrihistorie

På Kristeligt Dagblad > Liv & Sjæl > Psykiatri kan du læse tema artikler

Dagbog fra den lukkede
Citat: Patienterne på den lukkede afdeling får typisk antipsykotisk medicin for at dæmpe symptomerne på deres sindssygdom. Her overvåger afdelingssygeplejerske Tina, at Michael tager sin medicin. Han får medicin under tvang, fordi han ikke frivilligt vil sluge de 12 dråber. Det foregår nu ret udramatisk, men medicinen har motoriske bivirkninger, der ofte får Michael til at stå og svinge lidt fra side til side, mens han skifter vægten fra den ene fod til den anden.

Maria skærer sig for at dæmpe smerten. Peter undrer sig over, at han engang kunne alt, men nu intet kan selv. Og Eva skælder hele tiden ud. Men alle på afdeling 52 drømmer om en dag at blive raske og komme ud i virkeligheden på den anden side af døren. Citat slut

Citat: "Politikens journalist Anders Legarth Schmidt og fotograf Miriam Dalsgaard har helt usædvanligt fået lov at følge hverdagen på en lukket psykiatrisk afdeling en uge."
Læs beretningerne fra Afdeling 52 ved Bispebjerg Hospital. Citat Slut

 Læs her dagbogen på > Politiken.dk


Kommentar: God og indsigtsfuld dagbog om livet på den psykiatriske afd. Det fremmer indsigten om det at være psykisk syg og vil forhåbenligt være med til "at fjerne tabuet om ikke at tale om psykiske lidelser" Åbenhed vil fremme forståelsen i befolkningen samt til at pårørende, venner m.fl vil være mere åben over for den psykisk ramte.
Og det er godt at der kan stilles spørgsmål til journalisten for mere viden om hans ophold.
Tak til politiken og den psykiatriske afd. for at den åbner indsigt. / af PerChr/DepWeb.dk

Klik ind: Stil et spørgsmål til Anders Legarth Schmidt om hans ophold og oplevelser

Her kan du læse om RegionH-Psykiatri

r09

 


Psykiatri
Hvor mange psykisk syge er der i Danmark, og hvordan er det at være psykisk syg?
Få styr på fakta og psykiatriens historie. Mød eksperter, pårørende og psykisk syge her på siden.
(Kristeligt dagblad - Ekstern link)

Nye toner meldes nu ud vedr. psykiske sygdomme. Det kan forhåbentligt skabe mere åbenhed om lidelserne så vi kan blive fri for at det er tabu at tale om disse

Psykiatrien skal frem i lyset

Psykiatrien har stort set altid været et stedbarn i det danske sundhedsvæsen. Det skal ændres, lyder det fra regering og regioner.

Citat. Kræftområdet har fået et løft. Der har været afsat betydelige ressourcer til at bekæmpe ventetider på indgreb mod nyresten og grå stær. Nu står psykiatrien for tur.

Det er signalet fra sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) og formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), der nu lægger op til at sætte forholdene for de flere hundrede tusinde psykisk syge danskere øverst på den politiske dagsorden.

»Vi skylder noget her. Vi har kørt målrettet efter at forbedre indsatsen på kræftområdet og begynder nu at få gode resultater. Nu gælder det psykiatrien. Både de psykisk syge og medarbejderne skal føle, at de skal prioriteres lige så højt som de somatiske patienter (fysiske sygdomme, red.),« siger Jakob Axel Nielsen.

Stor national plan
Han vil bede Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en national strategiplan for psykiatrien. Selv lægger han bl.a. vægt på, at der skal ske en udbygning af de specialiserede tilbud – f.eks. særlige tilbud for angstprægede eller for depressive patienter, og som også kan tage fat i nye problemområder som f.eks. »cuttere« og selvmordstruede »Panodil-piger«.

»Der skal både fokuseres på specialteams og på den socialfaglige indsats, ligesom det er vigtigt med en tidlig opsporing i forhold til børn og unge,« siger ministeren. Citat slut

Læs mere på kildesiden Berlingske.dk
 

Milliarder på vej til psykiatrien
Regionerne har en ambitiøs plan, og regeringen er klar med pengene til hårdt tiltrængte forbedringer af indsatsen for landets langt over 100.000 psykiatriske patienter. På høje tid, mener ekspert.

Citat: Efter årtiers økonomisk smalkost i psykiatrien er der nu både ambitiøse planer og penge på vej til markante forbedringer af indsatsen for landets over 100.000 psykisk syge. Landets regioner og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) bebuder samstemmende, at der skal rettes op på de nedslidte fysiske rammer og den generelle mangel på behandlingstilbud i psykiatrien.

»Vi har haft stort fokus på de fysiske sygdomme, mens de psykisk syge er blevet skubbet bagud. Hvis vi ønsker et sundhedsvæsen i verdensklasse, må dette område også med. Vi skal give flere mennesker en kvalificeret hjælp til at få et bedre liv,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S), der lægger op til at tilføre psykiatrien yderligere 1,5-2 mia. kr. over de kommende fire-fem år.

Danske Regioner præsenterer på en konference i dag et udspil til en national handlingsplan med en stribe nye initiativer som f.eks. 50 flere senge inden for retspsykiatrien, et landsdækkende net af klinikker for folk med angst, depressioner og spiseforstyrrelser og en øget indsats for at forebygge selvmord.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er også parat til at skaffe flere penge til psykiatrien enten gennem de årlige
økonomiforhandlinger med regionerne, via de såkaldte satspulje-midler eller over finansloven.

»De psykisk syge fortjener at blive hevet ud af den skygge, som de føler, de har befundet sig i. Vi skal virkelig understøtte psykiatrien, som tager sig af samfundets absolut svageste borgere,« siger Jakob Axel Nielsen. Citat slut

Læs mere på kildesiden Berlingske.dk


Ikke-psykotiske lidelser
Citat: Mange ikke-psykotiske sindslidende med angst, depressioner eller mani får ikke relevant behandling i dag. Det betyder udgifter til sygedagpenge og i sidste ende førtidspension, som regionerne vil undgå med et specialklinik i hver region til behandling af 2.000 mennesker... Citat slut

Fakta:

Citat: Læs udspillet i sin helhed på www.sind.dk i pdf

Læs hele artiklen på kildested / Nyhedsbrev 16.10.2007: www.clh.dk/

Second opinion til sindslidende [25|09|07]
Som de første tilbyder Region Sjælland at sindslidende, som er i behandling, kan få en 'second opinion' fra en ny psykiater.

Citat: Psykisk syge i Region Sjælland får nu et sted at de kan henvende sig, hvis de føler sig fejlbehandlede i psykiatrien. Fra oktober vil Ambulatorium for 'Second Opinion' i Roskilde tilbyde patienter, der allerede er i behandlingsforløb, et møde med en anden psykiater end den vante.

Overlæge Jørgen Nystrup er initiativtager til det nye tilbud, som han vurderer vil kunne hjælpe mange sindslidende, som er usikre på deres egen behandler.

''Det værste er, hvis der er dårlig kemi. Det kan også være, at man er usikker på om man får den rigtige behandling, eller om diagnosen er den rigtige'', siger overlæge Jørgen Nystrup til P4 Sjælland. Cita slut

Læs mere på kildested i nyhedsarkiv http://www.clh.dk/

Danske Regioners bud på udfordringerne i psykiatrien
Danske Regioner har som oplæg til satspuljeforhandlingerne 2008 - 2011 fremlagt regionernes bud på de vigtigste udfordringer i psykiatrien.

I oplægget rettes fokus mod retspsykiatri, opsøgende behandlingstilbud, ikke-psykotiske lidelser og børne- og ungdomspsykiatri.

Kildested www.sind.dk


Hvad er socialpsykiatri? 
Begrebet Socialpsykiatri kunne oversættes til "socialt arbejde med sindslidende". Udgangspunktet er at støtte den enkelte sindslidende - som ikke længere er indlagt på et psykiatrisk hospital - til at kunne håndtere hverdagslivet. Dette kan også sammenfattes som støtte til personlig og social mestring 
Læs mere her om emnet: 

Psykiatriloven: Lidt om den her:
Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien
Justitsministeriets lov nr. 331 af 24/5 1989, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 2/12 1998, med følgende ændringslove indarbejdet: 
lov nr. 377 af 6/6 2002 (Indørelse af mulighed for aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland), 
lov nr. 1371 af 20/12 2004 (Indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse).

Kapitel 1 - Lovens område m.v.
§ 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i denne lov. 
Stk. 2. Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger, som patienten modsætter sig.

Læs meget mere om loven her

ICD-10 - det udbyggede psykiatriske diagnosesystem

ICD står for International Classification of Diseases, og det er verdenssundhedsorganisationen WHO, der allerede for mange år siden fik udarbejdet dette særlige diagnosesystem for alle fysiske og psykiske lidelser. I 1989 blev systemet revideret for tiende gang og kaldes derfor ICD-10.

F00-09 - Organisk (incl. symptomatiske) psykiske lidelser.
F10-19 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer
F20-29 - Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser
F30-39 - Affektive sindslidelser
F40-49 - Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer
F50-59 - Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
F60-69 - Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstrukturen og adfærd
F70-79 - Mental retardering (åndssvaghed)
F80-89 - Psykiske udviklingsforstyrrelser
F90-98 - Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndommen eller adolescens


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     11. april 2014 02:08  

 Per Christensen / DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com