Depression og angst informationer samt relaterede emner.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

OCD og ADHD Information

Med link om ADHD for de der søger dette emne.


Har modtaget spørgsmål om OCD,  og skriver så her lidt om det. OCD er forkortelse af  Obsessive Compulsive Disorder. 

Det er en psykisk lidelse som viser sig ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger.  

Tvangstanker af frygt for sygdom og død, og tvangshandlinger ved at man utallige gange skal sikre sig, at ovnen er slukket, at døren er låst o.s.v. - 

Vil du vide mere om OCD?  Så læs mere på bl.a. disse sider: www.Cerony.  www.canopoux. 

 

Uddybende info: OCD-foreningen er en patientforening for OCD-ramte og deres pårørende. 

OCD-foreningen Yderligere information   OCD-foreningen  Blegdamsvej 112, st. -2100  København Ø. Tlf. og fax: 31 38 84 99 


 

OCD findes i flere sværhedsgrader, og kan være svær invaliderende.  

OCD blev tidligere anset for at være en sjælden sygdom, men i dag anslår man, ud fra store befolknings- undersøgelser i mange lande, at tilstanden rammer 2-3% af befolkningen. Når man tidligere har undervurderet antallet af OCD-patienter hænger det formentlig sammen med, at størstedelen af patienterne holder deres lidelse for sig selv, af frygt for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. - 

 

Man ser sjældent OCD-lidende som indlagte på de psykiatriske afdelinger, og det  forklare, hvorfor mange læger, psykologer og andet sundheds personale ikke er fortrolige med sygdommen.- 

Og selv om tvangs-  symptomerne ses ved visse alvorlige sindslidelser, skal det slås fast, at OCD-patienter ikke er sindssyge!

Kilde: Div websider og artikler. Frit skrevet af undertegnede for at give lidt info om det at være ramt af OCD.

 


Fakta om tvangstilstande.. 

Tvangstilstande (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) er karakteriseret ved belastende tvangstanker og tvangshandlinger, som den OCD-ramte føler sig tvunget til at tænke eller udføre, selv om han/hun indser det meningsløse deri.

2-3% af befolkningen har OCD, dvs. mindst 100.000 danskere. Hos børn og unge finder man en hyppighed på 1-1,5%.

OCD er ofte en kronisk tilstand. Hos 2/3 af voksne OCD-patienter finder man, at de har haft deres symptomer siden barndom eller ungdom.

De hyppigste tvangssymptomer er angst for snavs og smitte og stærkt overdrevne vaskeritualer. Hos andre ses kontrolritualer eller angst for at gøre skade på sig selv eller andre.

Tvangssymptomerne kan variere i sværhedsgrad. I perioder kan der være svære invaliderende symptomer, i andre perioder kun få symptomer. Patienter, der har god virkning af medicin, har det bedste langtidsforløb.

Personer med lette tvangstræk klarer sig som regel på arbejdsmarkedet og er til og med ofte særdeles værdsatte pga. deres perfektionisme og grundighed. Men personer med svære tvangssymptomer (ca. 50%) kan ikke fungere blandt andre eller på arbejdsmarkedet.
En sådan tilstand kan i sværhedsgrad sidestilles med en psykose og berettiger til førtidspension.

OCD er underdiagnosticeret og underbehandlet, især fordi personer med OCD har været tilbageholdende med at søge behandling. Dels har de følt det pinagtigt at skulle indvie andre i deres bizarre symptomer, dels har behandlingstilbuddet været begrænset. Mange patienter har fx i flere år gået til læge med forskellige symptomer, enkelte endda til psykiater eller psykolog, uden at fortælle om deres tvangssymptomer.

Man har efterhånden dokumentation for, at OCD primært er en biologisk sygdom. Bl.a. synes serotoninfunktionen at være abnorm. Ved scanning har man fundet, at funktioner i bestemte dele af hjernen er påvirket. Disse funktioner i hjernen ser ud til at kunne normaliseres ved effektiv medicinsk behandling.

Man ved, at OCD intet har med opdragelsen at gøre, men at der kan være arvelige komponenter.

Den mest effektive behandling af OCD er en kombination af medicin og kognitiv adfærdsterapi. Den rigtige behandling kan lette symptomer betydeligt hos de fleste, men for mange er OCD en kronisk tilstand, og behandlingen er derfor ofte livslang.

Kilde http://www.psykiatrifonden.dk/sygdomme/fakta/tvang.html 

 

Klik ind her og læs også. Ret gode informationer får du at læse:

http://www.canopoux.dk/ 
Det er en side om behandling efter den tidligere definition på tvangsneuroser, 
og altså at det er neuroser og ikke en stofskiftesygdom i hjernen. 

 


Læs også her Om ADHD
ADHD er en forkortelse for diagnosen Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD forstyrrer personens daglige funktioner på flere områder, og kan også påvirke vedkommendes sociale relationer og selvfølelse negativt. ADHD debuterer i barndommen og fortsætter i 40-70 % af alle tilfælde ind i ungdommen og voksenalderen.
Kilde janssen-cilag.dk/ = Siden er tiltænkt brugere fra Danmark.

ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsitivitet.
ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

Man taler om tre forskellige typer af ADHD:

ADHD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
ADHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet.

Tidligere blev diagnosen DAMP brugt herhjemme. DAMP er en nordisk diagnosebetegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor control and Perception.

DAMP-diagnosen er i dag "afløst" af ADHD, som er en international diagnosebetegnelse.
Kilde ADHD-foreningen
 

Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:48  

DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com