Depression og angst informationer samt relaterede emner.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Depression - en vejledning til patienter og pårørende

Depression er en folkesygdom!!

Mindst 150.000 danskere (cirka 3 %) er deprimerede her og nu, og omkring 1/5 af alle mennesker kommer til at lide af depression på et tidspunkt i løbet af livet.


Hvad vil det sige at have en depression?
Depression forekommer i forskellige sværhedsgrader, med enkelte eller flere af følgende symptomer:

* Man føler sig nedtrykt næsten hele tiden. Man bliver modløs, bekymret, mister interessen for omgivelserne og for ens sædvanlige gøremål.
* Man er ofte træt og energiløs, kritisk og bebrejdende over for sig selv, har mistet selvtilliden, har problemer med at sove eller sover for meget, har mistet appetitten eller trøstespiser, har problemer med at koncentrere sig, mærker ubehag og smerter i kroppen, føler sig nervøs, føler at hukommelsen svigter, kan ikke tage sig sammen, har manglende livslyst, og ind imellem
tænker man måske på at tage sit eget liv.
* En depression begynder oftest snigende, uden at man er klar over, hvad der er galt.
* En depression kan udbryde i tilknytning til livsbegivenheder som fx tab af nærmeste pårørende, stress og tab af job.
* Depression kan også komme i tilknytning til legemlig sygdom, men ofte opstår depression uden nogen ydre årsag.
* Almindeligvis forsvinder en depression af sig selv, men der kan gå 6-12 måneder eller endnu længere, før depressionen forsvinder af sig selv. I disse måneder er ens funktionsniveau ofte meget nedsat, og tanker om selvmord kan opstå.
* Depression kan behandles meget effektivt, og det er derfor vigtigt at blive undersøgt og behandlet for depression. Hvis man i tide kommer i behandling kan man i mange tilfælde blive symptomfri i løbet af 3-6 uger.

Hvordan kan man blive behandlet for depression?
Man kan ikke "bare tage sig sammen" og komme ud af sin depression ved egen hjælp. Gå derfor til lægen. Hvis lægen konstaterer en depression, er der flere behandlingsmuligheder. Det kan hjælpe meget af få talt med lægen om sin sygdom og sin livssituation.

Egentlig psykoterapi (samtaleterapi) er virksom ved depressioner af let til moderat grad. Der findes flere former for psykoterapi, som alle kan være på deres plads. Den psykoterapiform der er bedst dokumenteret kaldes kognitiv terapi, men også andre terapiformer som fx interpersonel terapi har god effekt. En sådan terapi er en specialist opgave, og kræver enten behandling hos en psykolog eller en speciallæge i psykiatri, der er uddannet i disse terapiformer.

Det kan også være, at lægen skønner, at medicinsk behandling kan gavne. Den kan gives samtidig med at man kommer til samtaler hos lægen, en psykolog eller en speciallæge i psykiatri.

Hvordan virker antidepressiv medicin?
Når man har taget antidepressiv medicin i 1-2 uger, begynder symptomerne at bedres. Ofte kan de pårørende se bedringen, før den deprimerede. Symptomerne bliver svagere, og i løbet af de kommende uger forsvinder de helt hos de fleste. Efter 4-6 uger vil der hos de fleste være optimal effekt af behandlingen.
Det er meget vigtigt at fortsætte med den medicinske behandling, efter at symptomerne er forsvundet. Hvis man holder op for tidligt med at tage medicinen, er der meget stor risiko for, at depressionssymptomerne vender tilbage.

Mange får bivirkninger af medicinen
Bivirkningerne er:

* For det meste ufarlige, og de forsvinder hyppigt igen, når behandlingen har varet en uges tid
* Forskellige - alt efter hvilken slags antidepressiv medicin, man er blevet sat i behandling med

Tal med lægen om, hvilke bivirkninger, der kan komme. Man kan også læse om bivirkningerne på det stykke papir, der ligger i medicinpakningerne. Antidepressiv medicin er ikke vanedannende.
 

Hvad gør man, når man er deprimeret?
Man er næsten altid meget selvkritisk og har lavt selvværd under en depression. Mange føler, at de svigter familien, at de ikke gør deres arbejde godt nok og lignende. Når lægen har fundet ud af, at man har sygdommen depression, skal man prøve at neddæmpe kravene til sig selv.

* Man skal hele tiden minde sig selv om, at depressionen går over igen, og at man da oftest vil kunne foretage sig lige så meget som tidligere.
* Man bør fortsætte med visse gøremål, ofte de mere rutineprægede som at stå op om morgenen, gå i bad og få børstet tænder, også selvom det tager lang tid. Man skal dog ikke forvente, at man kan gøre det lige så godt som normalt.
* For mange deprimerede er det en hjælp at skrive ned, hvad de dagligt vil foretage sig.
* Man bør være opmærksom på at få tilstrækkeligt at spise og drikke.
* Dyrk motion, kom ud i lyset, få lidt hvile i dagens løb, skam dig ikke og undgå misbrug af alkohol, beroligende medicin, sovemedicin o.l.
* Skaf viden om sygdommen - det hjælper meget og fjerner en del angst.

Hvad kan de pårørende gøre, mens depressionen står på?
Pårørendes kendskab til sygdommens forløb har stor betydning for, hvorledes hverdagen fungerer. Det er derfor lige så vigtigt, at de pårørende også skaffer sig viden om sygdommen.

Den deprimerede kan mange gange ikke føle de pårørendes store bekymring. Tålmodighed er vigtig. Det vil oftest være nødvendigt, at de nærmeste påtager sig flere praktiske opgaver end sædvanligt. På den anden side bør de lade den deprimerede fortsætte med at lave nogle af de praktiske ting, også selvom det måske bliver gjort langsommere end sædvanligt.

Deprimerede er meget bekymrede, og pårørende må søge at aflede den deprimerede fra bekymringerne og undgå at komme ind i diskussioner om bekymringerne. Det hjælper at fortælle, at han/hun bliver rask igen. Det kan være nødvendigt at minde den deprimerede om vigtigheden af at spise og drikke. Det hjælper ikke at sige, at den deprimerede skal tage sig sammen.

Som pårørende skal man også passe på sig selv. Det hjælper at tale med andre som er i samme situation

Hvad kan man gøre, når depressionen er forsvundet?
Er man blevet behandlet med antidepressiv medicin, bør man fortsætte med at tage medicinen i mindst 6 og måske op til 12 måneder efter, at symptomerne er forsvundet. Ca. halvdelen af de mennesker, der har haft én depression får en ny depression senere i livet. Har man haft flere depressioner, er risikoen for, at der kommer en ny depression endnu større. Risikoen for en
ny depression er betydeligt mindre, hvis man fortsætter i medicinsk behandling.

Varigheden af medicinsk behandling er forskellig fra patient til patient, og man bør derfor drøfte med sin læge, hvor længe den skal vare. Hvis man har haft flere depressioner, skal behandlingen vare i flere år.

Hvis man efter at være blevet rask på ny begynder at mærke symptomer på depression, bør man gå til læge så hurtigt som muligt. Man bør også være lydhør og gå til læge, hvis ens pårørende bemærker symptomer, der kunne tyde på en ny depression.

Brug lægen som en hjælper
Det er vigtigt at samarbejde og opsøge lægen:

* Hvis man får det dårligere
* Hvis man får tanker om at holde op med medicinen på grund af bivirkninger
* Hvis der kommer selvmordstanker
* Hvis der optræder andre problemer under behandlingen

Mange har glæde af, at tage en pårørende med til lægen.Hvor kan man få mere information?
Spørg fx på biblioteket.

Depressionsforeningen rådgiver gerne om sygdommen og på deres hjemmeside kan man hente denne folder og andet informationsmateriale. Depressionsforeningen har selvhjælpsgrupper mange steder i landet.

DepressionsForeningen
Vendersgade 22
1363 København K
Tlf. 33 12 47 27
Rådgivning for patienter og pårørende: 33 12 47 74 (kl. 19-21 undtagen lørdag)
www.depressionsforeningen.dk

Psykiatrifonden har flere gode bøger og foldere om depression.
PsykiatriFonden
Carl Nielsens Allé 9
2100 København Ø
Telefon: 39 29 39 09
www.psykiatrifonden.dk

Denne information er udarbejdet november 2005 af:
Praksiskonsulentordningen, Fyns Amt
De psykiatriske afdelinger i Fyns Amt
Enheden for Almen Medicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
DepressionsForeningen

Kilde: www.depressionsforeningen.dk


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:49  

  DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com