Depression og angst informationer samt relaterede emner.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Fakta  og myter om depression: 

 

En gammel kending
Depression har siden oldtiden været kendt under navnet melankoli. Hos et menneske med et mørkt, melankolsk temperament kunne indflydelse fra planeten Saturn påvirke milten til at afgive sort galde (melancholer). Dette gav forstyrrelser i legemsvæskerne og forårsagede de symptomer, der dengang som nu blev beskrevet som sortsyn, søvnforstyrrelser og ødelagt døgnrytme.

Et hjertens godt menneske
Om forskellen mellem menneskehedens to køn skriver Karen Blixen i »En båltale med 14 års forsinkelse«: »Mandens Tyngdepunkt, hans Væsens Gehalt, ligger i, hvad han i Livet udfører og udretter, Kvindens i, hvad hun er.« I ældre tiders lægejournaler går denne tankemåde igen: »Faderen var skorstensfejer, og moderen var et hjertens godt menneske.«

Læs mere om depressioner her


Hvad er myter, og hvad er fakta om depressioner?   

I bladet Psykiatri Information skriver professor dr. med. Per Kragh Sørensen, Odense Universitetshospital blandt andet:

1. Depression er en sjælden sygdom! Omkring hver tredje af befolkningen over 18 år får i løbet af livet en behandlingskrævende depression.

2. Depression er ikke alvorlig! For de fleste er tilstanden utålelig. Deprimerede fungerer på niveau med patienter med sukkersyge, gigt og svære hjertesygdomme.

3. Depression går væk, når man tager sig sammen! En depression varer mellem et halvt og to år, hvis den ikke bliver behandlet.

4. Depression er ikke farlig! Flere end godt halvdelen af alle selvmord bliver begået af deprimerede personer.

5. Depression kommer ikke igen! Syv ud af ti får en ny depression inden for to år.

6. Behandlingen virker ikke, er farlig, og man bliver afhængig af medicinen! Både lægemidler og samtaleterapi er effektivt. I kombination kan nye depressioner undgås. Anvendt rigtigt er lægemidlerne ufarlige og skaber ikke afhængighed. *) Læs kommentar

7. Medicin kurerer hurtigt tilstanden! Det tager uger - op til måneder, før behandlingen virker rigtigt.

8. Antidepressiv behandling skal stoppes, når symptomerne er væk! Behandlingen skal fortsætte mindst fire - seks måneder efter, man er blevet rask.

Det er derfor vigtigt: At både lægen, patienten og de pårørende ved noget om depressions- At vide, at depression kan behandles sikkert og effektivt. - 

At gå til læge så tidligt som muligt. Måske op til halvdelen af alle depressive går ikke til læge, fordi de tror på myterne.

Kilde:  Psykiatrifonden  Information. 


MYTER OG FAKTA OM DEPRESSION   

Pga. manglende kendskab til depression hersker der mange myter og fordomme - også blandt mennesker, som selv lider af sygdommen.

- Myte: Depression handler kun om at "have dårlige nerver".
- Faktum: Forkert! Depression kan tværtimod udvikles til en livstruende sygdom.

- Myte: Depression har en simpel forklaring, fx uløste problemer fra barndommen, psykiske pres på arbejdspladsen eller i privatlivet eller blot en svag karakter.
- Faktum: Forkert! Depression er en biologisk sygdom, og oftest er der ingen ydre forklaringer på sygdommen.

- Myte: Depression kan helbredes alene med samtaler.
- Faktum: Forkert! Visse former for samtaleterapi og adfærdsterapi kan have en effekt, men ikke i så stor grad, at antidepressiv medicin kan undværes.

- Myte: Efter velgennemført behandling fungerer personen stadig dårligere end andre mennesker på arbejdsplads og i familien.
- Faktum: Forkert! Velbehandlede depressive fungerer godt i samfundet. Alligevel tør mange tidligere depressionsramte, der nu er raske, ikke træde frem. Der mangler en patiensforening for depression i Danmark, selv om sygdommen er så hyppig og invaliderende.

- Myte: Antidepressiv medicin skaber en kunstig lykkefølelse.
- Faktum: Forkert! Antidepressiv medicin bringer den depressive tilbage til et normalt stemningsleje, så vedkommende som alle andre kan føle både glæde, tristhed  og sorg, når der er grund til det.

- Myte: Almindelige raske mennesker kan få bedre humør af antidepressiv medicin.
- Faktum: Forkert! Betegnelsen "lykkepiller" er misvisende og diskriminerende over for psykisk syge mennesker.

- Myte: Den depressive bliver afhængig af antidepressiv medicin.
- Faktum: Forkert! Antidepressiv medicin benyttes ikke i misbrugerkredse, virker ikke vanedannende, og fremkalder ikke abstinenser, når behandlingen afsluttes. *) Læs kommentar

*) Kommentar til myten om medicin: Ikke alle brugere af antidepressiv medicin er enige om at det ikke kan være vanedannende m.v. Herom kan der læses under Medicin Info.

 


HVAD KAN JEG SELV GØRE?   

Et depressivt menneske har først og fremmest behov for trøst og støtte fra sine nærmeste til at gennemføre behandlingen. Forsøg på selv at behandle sig ud af depressionen med fx beroligende medicin og alkohol må absolut frarådes. 

Når man er blevet rask, kan man bede sine nærmeste være opmærksom på, om sygdommen begynder at vise sig igen. 

Ofte kan man ikke selv mærke det. Når depressionen er behandlet, vil man ofte helst glemme de lidelser, som man har været igennem.  Men det er vigtigt, at man alligevel sætter sig ind i sygdommens symptomer og drøfter den åbent og fordomsfrit med sine nærmeste.   Læs mere om depressioner her

 

Læs også her:  Depression - en vejledning til patienter og pårørende


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:49  

 DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com