Depression og angst informationer samt relaterede emner.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

 

Informationer om arvelighed. 

Nedenstående redigeret af  Webmaster


Om op -og nedture, samt arvelighed) kan der læses følgende:

Citat: Man skelner mellem to typer depression. Den ene og mindst udbredte er den såkaldte bipolare, hvor der er nogle voldsomme stemningsudsving både op og ned ligesom ved maniodepressivitet.  

Denne type depression formodes at være forårsaget af et kemisk ubalance i hjernen i kommunikationen mellem hjernecellerne. Ved denne type depression er der ikke nogen kønsforskel.Den anden og mest almindelige type kalder eksperterne unipolar. 

Her er der tale om en ren og langvarig nedtur. Man mener, at den i høj grad skyldes psykiske og sociale faktorer som sorg og stress, og her har kvinderne tidligere været i flertal.

Samtidig er der stor forskel på, hvor sårbare vi er over for depression, og i den forbindelse spiller arvelighed ind. Personer med en eller to depressive forældre vil have større sandsynlighed for selv at udvikle en bipolar depression end andre. Der er ikke de samme tydelige tegn på arvelighed, når det gælder unipolar depressioner.

Hvis en depression ikke bliver behandlet, vil den vare mellem tre og 12 måneder. I den periode har den depressive 50 gange større risiko for at begå selvmord end andre. -

Blandt andet derfor er det meget vigtig, at man søger læge med det samme, hvis man har en mistanke om, at man lider af depression. Citat slut.   *( Det er jo helt fint med at man kan få behandlet sine depressioner, men ventetiden er lang for at komme til en psykiater (ca. 3 md. Pt.) og for at komme til en psykolog endnu længere. (Hvis man altså kan bevilges tilskud uden selv at skulle betale som det nu er.) Man kan jo håbe på at den psykologiske behandling sidestilles med tilskud som ved psykiatribehandling.  P.Christ )

 * Disse bemærkninger i ( ) er ikke en del af artiklen i bladet, men mine bemærkninger til disse afsnit. - Du kan jo eventuelt selv læse mere om ovenstående i bladet. *(Jeg selv har erfaret, at der er mange unge med depressionsproblemer via chat og mail, og det er skræmmende at udviklingen går den vej, men der er også mange  ældre med disse problemer, og som har gået med dem skjult i flere år, grundet det var belagt med tabu at snakke om det at være depressiv. Men heldigvis er det begyndt at vende sig, så det nu er bleen lidt mere åbent at snakke om at være ramt af depressioner og angst.  P.Christ ) 

(Citater: Kilde: Mens’s Health nr. 4 April 2000 )  

 

Depression arveligt?  I snart et halvt århundrede er det blevet intenst debatteret, hvor meget der skyldes miljø og hvor meget der skyldes genetiske faktorer. Kilde: www.netdoktor.dk

  Af Poul Videbech, psykiater 

Hvad skyldes depression? Arv eller miljø?

Mange mennesker har i tidens løb lagt mærke til, at det er som om depressionssygdommen løber i bestemte familier. Problemet med den slags iagttagelser er selvfølgelig, at det er umuligt at afgøre, om det drejer sig om en form for genetisk arv, eller hvad man kan kalde social arv. Med social arv menes, at en person med tendens til depression måske i barndommen "har lært" at reagere depressivt af for eksempel sin mor. Meget tyder på, at der faktisk i visse tilfælde kan finde en sådan indlæring sted, men at genetiske forhold også spiller en stor rolle. Indenfor den psykiatriske forskning er det meget vigtigt at få klarhed over, hvor meget af sygdommen, der skyldes rent genetiske forhold. For hvis vi har overblik over hvilke faktorer, der er genetiske, kan vi meget bedre begynde at forstå miljøfaktorerne, som kan medføre depression. Perspektivet i dette er, at vi så måske bedre kan forebygge nogle former for depression. 
Læs meget mere på www.netdoktor.dk/  

19072003 Depression kan være genetisk bestemt.
Det er i høj grad genetisk bestemt, hvordan mennesker tackler voldsomme stress-situationer, og om de kommer gennem dem uden at udvikle en depression, viser en undersøgelse foretaget af newzealanske forskere.
Citat: Forskerne har ifølge BBC News undersøgt 847 mennesker i Dunedin i New Zealand, og efterfølgende konkluderer forskerne, at det i meget høj grad afhænger af génerne, om en voldsom stress-situation udløser en depression. Citat slut
Læs mere på kildesiden: http://www.jp. dk/udland/artikel:aid=1918446

2003 - FOKUS  -  DEPRESSION ARVELIGT?

Oktober 2003 Stress og depression kan arves:

Et kort transportgen betyder tre gange så stor risiko for at få depression. Et studie viser nu, at stress og depression kan arves fra forældrene. Der er nemlig blevet påvist en genetisk sammenhæng mellem stress og depression gennem genet 5-HTT.

Vores sårbarhed hænger sammen med længden af genet, der har til opgave at bringe et signalstof kaldet serotonin ind og ud af hjernecellerne, skriver det norske tidsskrift Psykisk Helse.

- Det er første gang at det er blevet påvist at det er først og fremmest er dem der er arvelig disponeret for det, som får en alvorlig depression ved følelsesmæssige påvirkninger, siger professor Anders Lund ved Psykiatrisk Institut, Universitetet i Bergen.

Studiet blev foretaget blandt 900 personer og det viste at de som har arvet et kortere gen fra en af forældrene har cirka tre gange så høj risiko for at udvikle depression efter store, følelsesmæssige påvirkninger.

Derfor er det vigtigt at de arveligt disponerede forsøger at forebygge stress og depression gennem måden at leve livet på - eventuelt også med forebyggende behandling med medicin.

Stress skal simpelthen reduceres i hverdagslivet og der er flere stressdæmpende teknikker, som kan benyttes til at forhindre tilbagefald.

- Tilbøjeligheden til depression kan sammenlignes med tilbøjeligheden til at have for højt blodtryk og livsstilsændringer og behandling kan i begge tilfælde forebygge tilbagefald. De som har tendens til gentagne depressioner må reducere den mængde stress de udsætter sig for, siger professor Lund.
(Lånt fra Kildesiden, da jeg finder artiklen ret så oplysende for brugerne: http://www.e-pressen.dk )

 

Læs også her:  Depression - en vejledning til patienter og pårørende

 


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:49  

  DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com