Depression og angst informationer

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Symptomer og behandling på en depression  


For at diagnosen depression kan stilles, må flere af nedenstående
symptomer være til stede samtidigt i mere end 2 uger

A. Mindst 2 af følgende kernesymptomer:
• Nedtrykthed der ikke går over og oplevelse af tristhed og modløshed
• Manglende interesse eller glæde ved sædvanlige aktiviteter eller fornøjelser
• Nedsat energi eller øget trætbarhed

B. Mindst 2 af følgende ledsagesymptomer:
• Nedsat selvtillid eller selvfølelse
• Selvbebrejdelser og skyldfølelse
• Indre uro og rastløshed
• Følelse af at fungere langsommere
• Følelse af håbløshed og hjælpeløshed
• Optagethed af tanker om død eller selvmord
• Besvær med at koncentrere dig
• Besvær med at huske
• Dårlig søvn og søvnløshed eller øget søvntrang
• Ændring af appetit eller vægt

Ved nogle depressioner kan der også være:
• Nedsat lyst til sex
• Tankemylder eller langsom tankegang
• Tidlig morgenopvågning
• Forværring om morgenen eller om aftenen
• Ubeslutsomhed
• Angst med anspændthed og selvusikkerhed
• Angst med øget svedtendens, rysten på hænderne, hjertebanken, hurtig
vejrtrækning og mundtørhed
• Vrede og irritation uden klar årsag
• Smerter forskellige steder i kroppen


Om almindelige og ualmindelige depressioner  samt symptomer og om hvad man kan gøre! 

Nogle depressioner er lette at kende, og behandlingen er "efter bogen". Andre depressioner er anderledes, ukaratariske, skjulte bag andre symptomer, og behandlingen kan være mere problematisk.

De almindelige eller typiske depressioner er bl.a. præget af manglende evner til at føle glæde, lyst og interesse for noget samt nedsat energi. Endvidere ses ofte selvbebrejdelser, skyldfølelse, tanker om død og selvmord, koncentrationsbesvær og søvnforstyrrelser. - 

De ualmindelige eller atypiske depressioner kan være svære at genkende. De er præget af en række ukarakteristiske symptomer, bagved hvilke man dog som regel kan ane en depressiv stemning. De kan være lige så belastende og invaliderende som de typiske, men kan ofte være svære at behandle.

Behandlingen er altid individuel, bestemt af den pågældende depressionsform.

Det følgende skal vise, hvorledes man finder frem til den rette depressionsdiagnose.   Læs nedenstående:..

1. Ved depression må vi først udelukke, at der foreligger en primær hjernesygdom eller hjerneskade, fx parkinsonisme, som undertiden kan give depression. Det vil som regel være kendt.

2. Man må også udelukke daglig anvendelse af alkohol og/eller medicin, der har depressionsfremkaldende virkning. En halv flaske rødvin hver dag er tilstrækkelig til at fremkalde depressive symptomer hos mennesker, der har anlæg for depression, og visse medikamenter som benzodiazepiner, antispykotika og betablokkene kan - særlig ved kombination med alkohol - fremkalde depression.

3. Den typiske depression finder vi i form af: =Depressive faser i en bipolar affektiv sindslidelse  (manio - depressiv psykose) =Enkeltstående depressiv episode = Tilbagevendende depressive perioder (lang de fleste). Disse depressioner kan være af varierende sværhedsgrader ( let, moderat, svær ) og vare 6-8 måneder. Undertiden har de et svær melankoliform præg, med tidlig opvågen og morgenforværring, nedsat spytdannelse, hård mave, nedsat appetit og sexlyst ( den tidligere endogene depression ).  Ofte er der resterende symptomer mellem de depressive episoder. Mindst 10 % bliver kroniske.

4. Dystimi er en lettere, men ofte livslang tristhedstilstand, hvor alt er tungt og kræver overvindelse, og intet er en glæde. Som regel kan man lige klare sit arbejde, men det koster daglig kamp - og sygedage.

5. Kortvarige tilbagevendende depressioner varer fra timer til få dage og indfinder sig 1-2 gange om måneden.

6. Tilpasningsdepression eller krise ses efter belastende påvirkninger, fx dødsfald, fyring eller skilsmisse. Depressionen er almindeligvis ikke så altomfattende, men ofte iblandet angst, bekymring og en følelse af magtesløshed.

7. Vinterdepressionen er en særlig depressionsform, der optræder i den mørke tid. Den er ofte præget af øget søvn og appetit, herunder trang til søde sager (modsat ovenstående depressionsformer ). Der er god effekt af lysterapi.

8. Skjulte depressioner ( eller maskerede depressioner ) foreligger, når de depressive symptomer ikke umiddelbart kan iagttages, men skjules under andre symptomer, kropslige eller psykiske. Angst kan fx være det fremtrædende symptom, så tilstanden minder om en primær angsttilstand, det man tidligere kaldte en angstneurose. =Kropslige symptomer, fx hovedpine og træthed, kan også dominere tilstanden, hvilket ofte fører til mange undersøgelser for kropslige sygdomme. =Den mandlige depression er et nyt begreb, hvor den midaldrende mand føler sig udbrændt, tom, træt og stresset. 

I stedet for at give op og vise tegn på svaghed bliver han kritisk, irritabel, vanskelig at omgås og aggressiv. Han forsøger måske at klare situationen med at begrave sig ( hente anerkendelse ) i arbejde eller "drukne" symptomerne med alkohol, i sjældne tilfælde piller. Personen erkender ikke tilstanden som en depression og er derfor ikke tilbøjelig at søge hjælp, ligesom andres forsøg på at hjælpe som regel bliver afvist og kritiseret. Tilstanden kan minde om en personlighedsforstyrrelse ( tidligere kaldet psykopati ). Omtalt i Psykiatri-information, september 1998. = Psudo-demens er også en skjult depression, hvor hukommelse og koncentrationsevne svigter i en sådan grad, at man tror, der er tale om demens. Det har snydt mange i tidens løb - og nogle er havnet på plejehjem på den baggrund.

9. Depression hos ældre er en problematisk tilstand, der både kan være svær at diagnosticere og behandle. Man skal få mistanke, når den ældre ændre sig på få uger, og føler sig tilovers, bliver gnaven og vrissen, stillestående og plejekrævende.

10. Fødselsdepression er i virkeligheden en almindelig depression 

( ovenstående pkt.3), blot udløst af de hormonelle og psykologiske forandringer, der optræder i forbindelse med en fødsel.

 

DEPRESSION
Vi kender alle til at være nedtrykte, triste og ulykkelige, når vi har oplevet modgang, skuffelse eller sorg. Fx er det naturligt at være trist ved et dødsfald i familien. Men sådanne almindelige menneskelige reaktioner må ikke forveksles med en egentlig depression.

 

Her starter krisen: Ydre faktorer er ofte med til at udløse en depression. Her er nogle Typiske.

1. Arbejdsløshed, især hvis medfører isolation og ensomhed. For mænd kan tabet af status og karrieremuligheder dog godt være nok til at udløse en depression.

2. Stress, uanset hvilken form der er tale om. - 

3. Ægteskabelige problemer, for eksempel et konfliktfyldt og dårligt parforhold eller en skilsmisse. - 

4. Vinter, sandsynligvis især som følge af manglen på dagslys. - 

5. Forår, formentlig som følge af døgnrytmeforstyrrelser, der udløses af det tidlige morgenlys. De to årstidsdepressioner er forholdsvis milde, men til gengæld tilbagevendende hvert år. - 

6. Ensomhed, hvor man savner menneskelig støtte og kontakt. - 

7. Dødsfald, især mænd bliver hårdt ramt, hvis deres ægtefælle dør -

8. Alvorlig sygdom, hvis man for eksempel får at vide , at man kun har kort tid tilbage at leve i. - 

9. Kønsrollekonflikter, specielt for mænd en stor risiko, mens kvinder ikke er så sårbare.

Citat fra artiklen: Det hele føles pludselig ligegyldigt. Du føler dig trist, modløs og træt. Du er deprimeret.  

Vi kender det alle i en eller anden grad. Det er helt normale følelser og naturlige reaktioner på livets op- og nedture. Citat slut. -   

 

*( Disse 9. punkter nikker mange nok genkendende til. Jeg gør til nogle af dem, og spørger ofte mig selv! Hvad med bagefter når diagnosen er stillet og efter endt behandling vender tilbage gang på gang? Og det selv om, som der skrives, er naturligt med op og nedture (Læs citat). Hvad gør vi kronisk ramte grupper, når vi har svært ved at få en normal tilværelse igen? Ja jeg spørger bare, for ”systemet” tager det jo ikke alvorligt, men sender os blot ud i div. aktiveringsforsøg gang på gang uden held. - P.Christ )

 


Har du en depression?

I 1994 indførte Danmark Verdenssundhedsorganisationen WHO's definitioner på, hvornår man har en behandlingskrævende depression. 

Det kræver stor lægefaglig erfaring at bruge definitionen korrekt, så du kan ikke selv bruge nedenstående symptomer som tjekliste. Tal i stedet med din læge. 

Symptomerne kan være:

Følelse af nedtrykthed.
Markant nedsat lyst/interesser.
Reduceret energi, svær træthed.
Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse.
Tanker om død eller selvmord.
Tænke- og koncentrationsbesvær.
Svær indre uro. 
Søvnforstyrrelser.
Betydningsfulde ændringer i vægt og appetit. 

For at symptomerne skal tælle med i WHO's definition, skal man have dem hele dagen igennem hver dag eller næsten hver dag i en periode på mindst 14 dage. 

Depression begynder ofte i 20-30-års alderen. Kvinder rammes oftere end mænd. Opdages symptomerne i tide, kan meget afhjælpes med psykologhjælp. Alternativt må man i en overgang på antidepressiv medicin. 

Væksten i depressioner giver kronede dage for den danske medicinalkoncern Lundbeck, der fremstiller antidepressiv medicin. I fjor fik virksomheden et overskud før skat på 2,575 milliarder kroner. 

Kilde: Netdoktor.dk og WHO

 


Her 14 andre beskrevne Symptomer på depression


Nedenfor er nævnt 14 af de mest almindelige symptomer på en depression. Hvis du har en depression skal du have flere af symptomerne samtidig, og symptomerne skal vare i mere end 14 dage:

Nedtrykhed der ikke går over
Nedsat energi og selvfølelse
Manglende interesse eller glæde ved sædvanlige aktiviteter eller fornøjelser
Selvbebrejdelse og skyldfølelse
Tanker om ulykke
Besvær med at koncentrere sig eller huske
Tanker der løber løbsk eller langsom tankegang
Ubeslutsomhed
Dårlig søvn og søvnløshed eller øget søvntrang
Angst
Nedsat eller øget lyst til sex
Vrede og irritation uden klar årsag
Smerter forskellige steder i kroppen
Ændring af appetit eller vægt


 

Hvis du er sygemeldt?

 

17. Januar 2008 Sådan finder du ud af om du har en depression
Hvis du er langtidssygemeldt, så skyldes det måske en psykisk lidelse.

Faktisk er hver anden, der er sygemeldt i længere tid, helt uden at vide det psykisk syg i mild eller stærk grad.

Her kan du teste dig selv, hvis du har været sygemeldt i over 8 uger og se, om du bør snakke med en speciallæge om dit psykiske helbred.

 

Har du mere end 6 svar i højre kolonne, så anbefaler overlæge Hans Jørgen Søgaard, (Der er ophavsmanden til denne test. Og som anbefales at bruges af sagsbhdl. i forvaltningen. Læs her - Per C) at du får en tid hos din læge, der kan anvise dig til en speciallæge.

Ovenstående billede er forbedret (Kildesidens var lidt utydeligt. Gem billedet på din egen computer. (Det vil stå tydeligt.)

Citat:

Simpel test giver et stærkt praj

 

Efter mere end 300 undersøgelser har Hans Jørgen Søgaard fundet frem til denne test, der kan give et stærkt

 praj til langtidssygmeldte.


I alt har hver tredje langtidssygemeldt en depression. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke

 får behandling for det tidligt i forløbet.

- Det bliver vanskeligere at behandle, og man har større risiko for at få en ny depression, hvis ikke man får

 behandlet det tidligt, siger overlægen. Citat slut fra kildested: Fagbladet 3F

 

 

Læs også her:  Depression - en vejledning til patienter og pårørende

 

 

 

       Om OCD: Læs her

 


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:50  

  DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com