Depression informationer

Indledning om depression og seneste nyt.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Der findes en del opfattelser om depression. Her og på følgende sider fortælles der er sygdommen depression og relaterede emner.  

Indholdet her på DepWeb.dk :  Må og kan på ingen måde tages som erstatning for lægelig professionel rådgivning og / eller behandling .... Informationerne er kun vejledende - Og jeg vil på det kraftigste opfordre alle brugere, om altid at få en snak med sin egen læge. 

 *Alt der tilsendes til disse sider er på brugernes eget ansvar.* 

 

Råd til  brugerne: Når du søger råd om sundhed m.v. på net stederne.

1. Find informationer flere steder på net siderne og sammenlign.
2. Giv ikke flere personlige oplysninger om dig selv end højst nødvendigt.

 

Venligst Per Christensen  Webmaster   

 

Besøg også denne her på facebook hvor du kan skrive om dine erfaringer.

 

Besøg også: Folk med depression og/eller angst er også mennesker...
https://www.facebook.com/groups/37230674021/

 

 

Nedenstående redigeret af  Webmaster

Slem sygdom!!!

Depression regnes som en af de værste sygdomme med hensyn til en patients adfærd og sociale funktion. - Lige så slem som blindhed  og kun overgået af demens og skizofreni, mener WHO. Depressions-sygdommen rammer mennesker, der almindeligvis har en stor arbejdskapacitet, Den er ofte to-tre måneder om at udvikle sig. En ubehandlet lettere depression kan nemt tage et par år. En ubehandlet sværere depression varer gerne omkring otte måneder. Behandles den med medicin, skal det derfor foregå i hele perioden, men problemet er, at mange stopper behandlingen, når de får det bedre og derefter falder tilbage. Omkring 40 procent af de diagnosticerede havde fået medicin, men kun en fjerdedel af den gruppe havde fået antidepressiv medicin. Resten havde blot fået beroligende midler.  


Link til siden "Forebyg selvmord"
www.forebygselvmord.dk
Har du selvmordstanker, så er der hjælp at få. Her på siden kan du læse om andre mænd, der har erfaringer med at være i krise, have selvmordtanker og få hjælp. Desuden kan du læse om de tanker, psykologen gør sig efter at have mødt mange selvmordstruede mænd.
Under find hjælp finder du adresser i det område du hører under.


Deprimerede føler sig grå - ikke blå

Citat: Ny forskning antyder, at det engelske udtryk ’feeling blue’ ikke hænger ret godt sammen med det indre hos dem, der er triste. De deprimerede føler sig i grunden mere grå.
Følelser bliver ofte knyttet til farver. Vi er grønne af misundelse, ser rødt og har 'the blues'. Men selv om mange af os har klare forestillinger om, hvilke farver vi har i det indre, har der ikke været megen seriøs forskning i sammenhængen.

Derfor gik Peter Whorwell fra 'University Hospital South Manchester' og kollegaer i gang med en undersøgelse.

De lavede et farvehjul med hele 38 nuancer fra hele farveskalaen, inklusiv både sort, hvid og flere forskellige gråtoner. Og så skulle både raske forsøgspersoner og personer med angst eller depression sætte farve på deres følelser.

Blåt, gult og gråt
De tre grupper blev bedt om at udpege, hvilken farve de var mest tiltrukket af, hvilken der var deres yndlingsfarve og hvilken, der bedst repræsenterede deres sindstilstand i det øjeblik.

Resultaterne viste, at der ikke var nævneværdige forskelle mellem grupperne i de to første spørgsmål. Mange havde en tendens til at vælge blå som deres yndlingsfarve, men oplyste, at de blev mest tiltrukket af gult.

Men da det kom til den nuance, som skulle beskrive deres indre, var der mærkbare forskelle.

Her valgte dem med depression og angst gerne en gråtone, mens raske ofte hældte mod en variant af gult. Citat slut

Læs også artiklen på Videnskab.dk med grafik:
Kilde: Videnskab.dk

Kommentar:
Det bliver jo så interesant om hvad man kan bruge en sådan undersøgelse til i fremtiden for de ramte? Måske til at
opdage dep. og angst hurtigere i behandler systemet og få de ramte hurtigere i behandling?
Og måske til at undgå at så mange unge skal førtidspensioneres? DepWeb.dk

 

 

14.12.2011 Gratis telefonisk socialrådgivning (DepressionsForeningen)
Nu har du mulighed for at få gratis rådgivning af en socialrådgiverstuderende. Rådgiverne sidder klar til at vejlede dig i junglen af alle de uoverskuelige paragraffer, du møder, når du er sygemeldt med en depression. Det kan være spørgsmål om sygedagpenge, førtidspension, arbejdsprøvning m.m.


Gratis socialrådgivning
Man. 19. december og ons. 21. december
Kl. 17.00-18.30
Ring på 33 12 47 74

Formålet er, at gøre det nemmere for dig at håndtere breve fra kommunen og samtaler med Jobcenteret. Ring til os og få klargjort, hvilke rettigheder og muligheder, du har.
To rådgivere vil begge dage sidde klar ved telefonen. De har forinden fået grundig uddannelse i, hvordan de bedst rådgiver mennesker med en depression eller bipolar lidelse. Som socialrådgiverstuderende har de stort kendskab til de sociale sager, der ofte knytter sig til sygdommene.

Pilotprojekt
Telefonrådgivningen er i første omgang et forsøg, som vi regner med at fortsætte efter nytår.

kildestedet Nyhedsbrev fra DepressionsForeningen

DepNet Nyt er gratis og udgives af depnet.dk. - Du må gerne publicere dele af DepNet Nyt, blot du nævner DepNet Nyt som kilde.

Depnet er nu en del af DepressionsForeningen

 


Hver syvende kvinde rammes af fødselsdepression

En ud af syv kvinder lider af depression før, under eller efter graviditeten, dokumenterer en ny undersøgelse, som også peger på, at konsekvenserne kan være ødelæggende for moderen, hendes baby og hele hendes familie.  Sådan kan du teste dig selv. 

Graviditet og fødsel er ikke altid kun en lykkelig begivenhed.

Dét, at så mange depressioner opdages i forbindelse med graviditet, dokumenterer ifølge dr. Katz behovet for bedre screening for depressioner. Symptomer på depression kan være en følelse af tristhed over et par uger eller mere, søvnbesvær, for meget søvn, skyldfølelse, manglende energi, ændringer i appetitten, rastløshed og selvmordstanker. (Forfatter ukendt )

Læs meget mere om emnet på: Poul Videbechs nye sider om Fødselsdepression www.videbech.com/fdep/

Du kan også se Poul Videbechs andre sider om depressionsforskning www.videbech.com/


Depression - Om den ukendte Fjende

Hver femte dansker rammes af en depression. Alligevel er sygdommen svær at forstå for alle, der ikke har prøvet en tur ned i det sorte hul. 

Hvad er det, der sker, når al glæde og farve forsvinder, og verden helt bogstaveligt går i sort? Når bare det at støvsuge eller købe ind bliver en helt uoverskuelig opgave, og man synes, at man er så stor en belastning, at det ville være bedst for alle, hvis man bare forsvandt?

Svaret er depression, og selv om det er svært for de fleste at forstå, hvorfor man ikke bare kan tage sig sammen, så kender de fleste én, der har haft en depression.

- Omkring en femtedel af alle danskere bliver ramt af en depression på et eller andet tidspunkt i sit liv. Depression er også en sygdom, der tager hårdt på omgivelserne. Først og fremmest den nærmeste familie.

Den biologiske årsag til depression er, at hjernen ikke producerer tilstrækkeligt af signalstoffet serotonin. Men udover den rent biologiske årsag kan såvel sociale som psykologiske faktorer være med til at udløse en depression.

Det er imidlertid ikke kun unge, der rammes af depression. Depression rammer i alle aldre på tværs af sociale skel. Man regner med, at 250.000 danskere lige nu lider af en middel eller svær depression. En sygdom, som mange arbejdsgivere har svært ved at acceptere, og som i værste fald kan ende med dødelig udgang. To trediedele af de selvmord, der begås herhjemme, sker således i forbindelse med en depression.

Ovenstående er citeret fra artiklen på DR2


Depressionen har mange ansigter


Depression opstår, når der er for lidt af stoffet serotonin bestemte steder i hjernen. I en del år har vi vidst, at også mangel på noradrenalin kan medvirke til at ødelægge den psykiske balance. Den nyeste forskning bringer os langt videre.

Smerter er ofte tæt forbundet med depression, ligesom angst er et væsentligt led i de fleste depressioner. Kemiske ændringer i hjerne og rygmarv fører til, at elektriske smertesignaler fra rygmarven til hjernen forstærkes. Hjernen sender igen strøm ned i rygmarven og ud i kroppen. Med andre ord: Depressionsdjævelen og smertesadisten sender smertefuld højspænding ned og op. For at få styr på menneskets liv, skal man være bevidst om at få balance i både krop og sjæl – eller som jeg har sagt i mange år: Husk, at det fysiske er lige så vigtigt som det psykiske!

Vi skal finde frem til alle de metoder og midler, der modvirker depressionen – og samtidig kurerer også de fysiske smerter. Det gælder rigtig diagnose, videnskabeligt dokumenteret psykoterapi ,” kognitiv terapi”, stadig bedre medicin, elektrochok, behandling med kunstigt dagslys ved vinterdepression – og derudover medmenneskelig snak og empati.

Det nye er, at der skal lægges langt mere vægt på medicinsk behandling af kroppens smerter og andre symptomer, der hidtil er blevet stærkt undervurderede, når vi talte om depression. Man er ligefrem begyndt at nævne, at depression sidder ikke kun i sjælen! Næsten halvdelen af alle patienter med depression (43%) har også fysiske smerter, og den hyppigste årsag til, at mennesker søger læge, er smerter, som ofte i virkeligheden skyldes depression.

I en amerikansk undersøgelse af 1100 patienter, der senere fik stillet diagnosen depression, angav næsten tre af fire patienter legemlige symptomer som grunden til, at de søgte læge. Jo flere forskellige fysiske klager patienten har, desto større er sandsynligheden for, at symptomerne i virkeligheden skyldes depressiv sygdom. Vi har længe hørt, at personer med stress har ondt i sjælen. Nogle indenfor stressbranchen mener, at patienterne kan klare deres problemer med snak og livsstilsændringer. Dette er langtfra altid tilfældet.

Der skal også nogle kemiske ændringer til. Den benhårde konkurrence i medicinindustrien medfører, at man slås på livet løs om at komme først med nye midler, der kan give små eller store forbedringer i patienternes tilstand. Det sidste nye medikament, Cymbalta, er opfundet i håb om en bedre behandling af både krop og sjæl. Ved depression er hovedsymptomerne dårligt humør, manglende energi og mistet interesse. Angst er næsten altid også et væsentligt symptom: En ny dag truer. Men patienterne kan komme med en mængde andre symptomer. I mange år har jeg interesseret mig for den kendsgerning, at patienters smerter ofte ikke tages alvorligt. Op imod halvdelen af patienter med depression har fysiske smerter, hvis årsag ikke kan findes trods såvel fysiske undersøgelser som grundig udspørgen. Alt for ofte får de at vide, at det må de så lære at leve med. Det nye middel mod depression er designet specielt med henblik på også at hjælpe mod den deprimeredes uforklarlige smerter.

(Kildeside: Hjemmesiden newsdirect.dk som nu er nedlagt.)


Nedenstående skrevet af ukendt. 

 

10 gode råd til pårørende


1. Tag først og fremmest sygdommen alvorligt
2. Sæt dig ind i, hvad depression er
3. Hjælp den syge med at finde ud af, hvor og hvordan han/hun kan finde professionel hjælp
4. Planlæg gerne "færdigtpakkede" aktiviteter, hvor den syge kan deltage uden at skulle tage stilling til indhold, transport m.v.
5. Trøst den syge ved fx at sige: "Husk du bliver rask. Sygdommen kan behandles"
6. Spar den syge for gode råd som: "Hvis jeg var dig, så ville jeg…" Eller: "Tag dig nu sammen"
7. Den depressive er syg - ikke doven. Undlad bebrejdelser
8. Læg ikke op til lange diskussioner om "hvorfor"
9. Husk det er hverken barndom, forældre eller andre eventuelle problemer, som er den direkte årsag til sygdommen
10. Depression er ikke nogens skyld og har ingen simple psykologiske forklaringer

Se mere på www.depressionsforeningen.dk

 

Kilde: DEPNET NYHEDSBREV www.depnet.dk/

           Om OCD: Læs her

 

Læs også her:  Depression - en vejledning til patienter og pårørende

 

Forskere: Vinterdepression findes ikke

(Artiklen bragt i helhed undtagelsesvis. Webmaster )

Hvis du er lidt trist, når dagene bliver kortere og vejret koldere, så kan du godt glemme alt om, at det skule være en vinterdepression. For en sådan findes slet ikke.

Vinterdepression er nemlig en konstrueret sygdom, der bare er opfundet af amerikanerne i 1984, hævder en italiensk og en norsk forsker.

- Jeg vil kalde mørketids depressioner for en amerikansk opfindelse, som med tiden er blevet et modeord, siger professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø, Vidje Hansen, til den norske avis Aftenposten.

Det handler om vejret
Vidje Hansen har i flere år forsket i fænomenet for at tilbagevise påstandene om, at vinterdepressioner er et nærmest alment problem for nordeuropæiere.

Han har sammen med en italiensk kollega, Greta Brancaleoni, undersøgt humørsvingningerne hos befolkningen i to byer med vidt forskellige lysforhold, nemlig Tromsø i det nordlige Norge og Ferrara i Italien.

- Vi fandt ud af at svingningerne i humør og adfærd skyldes vejrforholdene generelt og ikke bare mangel på lys, siger Vidje Hansen.

Dejlig mørk december
Forskerne fandt også ud af, at italienerne oplever november, som en mere trist måned end nordmændene.

Til gengæld kan både italienerne og nordmændene vældig godt lide december måned, hvor der er endnu mindre dagslys. Også dette er et argument, som svækker eksistensen af fænomenet vinterdepression, mener Vidje Hansen.

Føj for en trist maj
Det var amerikanske forskere, som i 1984 lancerede begrebet vinterdepression, som skulle skyldes manglen på lys. Jo længere nordpå man kom, jo flere blev ramt og rigtig langt mod nord regnede man med, at hver fjerde person havde en slags vinterdepression.

Som en kuriøsitet oplyser Vidje Hansen, at den norsk-italienske undersøgelse også viste, at mange af borgerne i Tromsø syntes maj måned var den værste af alle måneder.

- Det fortæller mig, at oplevelsen af vejret handler meget om forventninger. I det nordlige Norge er man mere ked af en dårlig sommer end en dårlig vinter, siger Vidje Hansen til Aftenposten.

Kilde: nyhedssiden www.dr1.dk

Bemærkning. De er så kloge de forskere. Og ret uenige med andre. Vi der oplever disse årstids depressioner ved nok bedre end dem om at de findes. Per C.


Diverse informationer og nyt / Artikler m.v.

Vinterdepression


Faldende temperatur og lysmængde er den umiddelbare årsag til vinterdepression. Symptomerne er tristhed, mangel på energi samt øget appetit og trang til søde sager. - www.netdoktor.dk

Fødselsdepression hos både mænd og kvinder. Det har Poul Videbech skrevet meget mere om på NetDoktor DK

Depressionernes højtid:  For dem der har familie kan de mange gøremål og besøg være vanskelige at klare, når energien og livsmodet er på lavblus. Og for dem, som er alene med depressionen, slår ensomheden ekstra hårdt i juletiden.

Citat fra en artikkel på netdoktor:  depression: Sygemelding 
Hvis det bliver nødvendigt med en sygemelding fra arbejdet er det en god idé at blive rigtig rask, inden man vender tilbage til arbejdspladsen. Man ved nemlig, at for tidlig tilbagevenden kan øge risikoen for at blive deprimeret igen. Vurderingen af depressionens forløb og varighed bør ske i samråd med den behandler, som varetager ens behandling.


Mit til dette citat:
Det er fra en lægefaglig viden dette siges og ikke i kasse tænkning. Politikerne har noget at læse på inden for det emne.
Link til disse så vigtige og stadige aktuelle emner: Søg og læs på: www.netdoktor.dk 

Læs der inde på brugernes historier.: Søg og læs på: www.netdoktor.dk
Jeg har en lille historie her at fortælle... sådan lyder en del....men gå nu ind og læs disse historier


Hvad med arbejdsevnen?  Har set og læst artiklen.

En ret god oplysende artikel hos www.netdoktor.dk

 

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er depressioner én af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne i Europa. Da vi ved, at cirka 5 % af den voksne befolkning lider af depressioner, vil der således også befinde sig en del af disse mennesker blandt os på arbejdsmarkedet. Det vil vel at mærke nok være de mennesker, som kun er deprimerede i lettere til lidt sværere grad. De meget deprimerede vil ikke have kræfterne til at gå på arbejde men må sygemelde sig. Undersøgelser af deprimerede kvinder på arbejdsmarkedet har blandt andet vist, at de tidligere opgiver aktiviteter i hjemmet end på arbejdspladsen, når de bliver syge.  Arbejdet kan altså være det sidste, den deprimerede giver op overfor. Det skyldes sikkert, at vores arbejdsliv er forbundet med mange vigtige aspekter af tilværelsen såsom økonomi, identitet, et socialt liv og moral.   


Årsagen til depression: Depression er et udtryk for et samspil mellem et sårbart individ og uheldige livs omstændigheder. Ud over det der står beskrevet her på, kan du kan læse meget mere om dette via linket: Søg og læs her

Hvor der er sider: Fakta om depression:  At leve med depression: Og meget mere.

Sociale yderligere informationer:   OCD-foreningen - Blegdamsvej 112, st. -2100  København Ø. - Tlf. og fax: 31 38 84 99  Se OCD-relaterede link på Linksiden. Familiemæssige og psykiske problemer er sjældent årsagen, men kan spille ind som forværrende faktorer. Fx udvikles det første anfald af depression ofte i forbindelse med psykisk eller legemlig overbelastning. Andre gange forværres en naturlig sorgreaktion, fx ved et dødsfald i familien, til en egentlig depression. 
Depression kan også opstå efter en banal influenza eller bagatelagtige problemer i dagligdagen. Ofte er der dog ingen ydre forklaringer på depressionen.


Selvmord og selvmordsforsøg Af Poul Videbech, psykiater

Selvmordstanker optræder meget tit i forbindelse med en depression. Det er en udbredt og meget farlig myte, at "den, der taler om selvmord gør det aldrig". 

Selvmordstanker og trusler bør altid tages meget alvorligt.

Citat: Hvis du har tanker om at forsøge at tage livet af dig, bør du ubetinget snarest muligt tage kontakt med personer, som er parate til at hjælpe dig. En læge vil altid kunne anvise dig veje, som kan hjælpe dig ud af den kritiske situation. 
(Du kan finde forskellige kriselinjer i NetDoktor Fagbog). 

Selvmordstanker optræder meget ofte, formentlig i over halvdelen af tilfældene, som led i en depression. Det er en udbredt og meget farlig myte, at "den, der taler om selvmord gør det aldrig". Selvmordstanker og trusler bør altid tages meget alvorligt. Der er lavet flere undersøgelser, hvor man har undersøgt, hvad der er gået forud i en persons liv, før han begår selvmord. De viser, at en stor del af selvmorderne har haft kontakt med familie, sagsbehandler eller egen læge i tiden op til selvmordet. Når man ser tilbage har der ofte været tidlige advarselstegn, som bare ikke er blevet hørt. Citat slut 

Læs hele artiklen under » At leve med www.netdoktor.dk

*Kampagne skal oplyse om depression*
Citat: Under sloganet "Selv når livet synes mørkt, findes lyset" skal kampagnen hjælpe depression til at komme ud af "tabuernes skygge" samt at styrke informationen om sygdommen.
- Mange mennesker forstår ikke, at depression er en smertefuld sygdom, der helt kan ødelægge livet for den syge, siger Jes Gerlach og understreger, at mange kan have svært ved at forstå sygdommen, med mindre man selv har haft en depression eller har været tæt på en deprimeret. Citat slut  Læs på kildesiden: depnet.dk

 

Vi er som så mange andre: Og vi er nød til at gøre os synlige for en bedre forståelse, til det at være ramt af psykiske sygdomme / depressioner og angst m.v. + om OCD  Og  "Det være sig for kvinder som for mænd."


Når børn bliver deprimerede  Af Benthe Vestergård, journalist 

Citat: Et stigende antal børn og unge bliver ramt af depression. Men mange går med det i stilhed - de kan ikke selv sætte ord på, hvordan de har det. Samtidig er det sværere at stille diagnosen hos børn. Derfor er depression hos børn og unge et overset problem.
Depression er noget af det mest plagsomme i tilværelsen. Især hos børn og unge kan tungheden, tristheden og de eventuelle kredsende dødstanker få alvorlige konsekvenser. De aner nemlig ikke selv, hvad der foregår, og derfor er de ofte tavse om problemerne. Citat slut
Læs heleartiklen på netdoktor.com/  Artiklen *Når børn bliver deprimerede* findes på siden Fakta om depression

HVAD ER ELEKTROCHOK? Elektrochok eller ETC-behandling er den mest effektive behandling vi har mod meget svære depressioner. Søg og læs på: www.netdoktor.dk

Læs også her:  Depression - en vejledning til patienter og pårørende

 

        Om OCD: Læs her  

 

 


Seneste nyt om depression

Læst og hørt på Tv, Radiostationer & på nettet m.v. 

 

Nov. 2014 Depressive kan få behandling over nettet
100 borgere i region Syddanmark har fået gratis netbehandling mod depression.
Halvdelen af alle depressive danskere søger aldrig hjælp mod deres depression. Det er nogle af dem, som et nyt projekt i Region Syddanmark prøver at få fat i med et tilbud om gratis, netbaseret psykologbehandling.

Omkring 100 borgere har været igennem onlinebehandlingen siden juni, og det med gode resultater, oplyser projektleder og psykolog Kim Mathiasen.

Kildested: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2437673/depressive-kan-faa-behandling-over-nettet/
Kommentar/PerChr. Her er så linket til siden. Desværre er tilbuddet kun i Syddanmark. Måske øvrige regioner skulle komme på banen med et sådan tilbud.
Læs her om tilbuddet: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm434059

 

28. oktober 2014 Svært at komme op? Hver 10. har symptomer på vinterdepression
For tusindvis af danskere vil de kommende måneder være svære at komme igennem.
Træthed, tristhed og en større appetit.

Læs også: Sæsonsstart: Det er nu, du skal forebygge vinterdepressionen
http://go.tv2.dk/2014-10-28-saesonsstart-det-er-nu-du-skal-forebygge-vinterdepressionen

Det er nogle af de symptomer på en vinterdepression, som mere end hver 10. dansker vil opleve i den kommende tid. Fagfolk vurderer, at omkring fire procent af befolkningen lider af en egentlig vinterdepression, mens hver 10. oplever symptomer i efterårs- og vintermånederne.

Det fortæller Ida Hageman, der er klinikchef på Psykiatrisk Center København, og som har forsket i vinterdepressioner.

Læs også: Test dig selv: Er du vinterdeprimeret?
http://go.tv2.dk/2014-10-28-test-dig-selv-er-du-vinterdeprimeret
- For mange starter det midt i oktober og begynder først at lette igen til marts eller april, siger hun.

Kildested: http://go.tv2.dk/2014-10-28-svaert-at-komme-op-hver-10-har-symptomer-paa-vinterdepression
Kommentar/PerChr. God artikel med flere gode link. Værd at læse hele artiklen på siden.


 

April 2014 Glem pillerne: Ny opfindelse mod depression
Mange depressive kan ikke helbredes med medicin eller terapi.
Mange danskere med depression, hvor medicinen ikke hjælper, kan i stedet kureres med en elektromagnetisk hjelm, der påvirker hjernen med pulserende elektroniske felter.
Det viser et banebrydende dansk pilotprojekt fra Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød under Region Hovedstadens Psykiatri.

Hver tredje af de mange danskere, der rammes af af svær depression, bliver på et tidspunkt resistente over for den medicin, der skulle hjælpe dem.

Men en slags hjelm med syv pulserende felter kan ifølge forskerne hjælpe patienterne.

Kildested: http://www.avisen.dk/glem-pillerne-ny-opfindelse-mod-depression_264069.aspx
Kommentar/PerChr. Må denne opfindelse vinde indpas i behandlingen mod depression så det formindskes i brugen af medicin. på sigt.


 

5. marts 2014 Grim udvikling: Unge kvinder har det elendigt

Næsten hver femte unge kvinde har det psykisk skidt, og det er blevet værre, viser ny stor folkeundersøgelse.
Antallet af danskere, der har ondt i livet, vokser. Godt nok er danskerne begyndt at ryge og drikke mindre, men til gengæld er borgerne mere bekymrede, angste, deprimerede og stressede.
Det viser Sundhedsstyrelsens nye Nationale Sundhedsprofil, som bygger på 160.000 danskeres svar om sundhed og trivsel.

Siden undersøgelsen sidst blev lavet for tre år siden, er den mentale sundhed blevet dårligere i stort set alle aldersgrupper og for begge køn.
Kildested: http://www.avisen.dk/unge-kvinder-haenger-i-den-psykiske-bremse_258110.aspx
Kommentar/PerChr. Tror da fanden med alle de beskæringer og tiltag der sker i samfundet på velfærdsområdet og i samfundet generelt. På tide politikerne tænker sig om inden det går helt galt med velfærden for de mange børnefamilier m.fl. Fortsætter regeringen/Politikerne ad den vej får vi endnu flere fattige i dk.


 

Feb. 2014 DepressionsForeningen på fb skaber netværk, kendskab til og dialog omkring depression og bipolar lidelse. Besøg foreningen på https://www.facebook.com/DepressionsForeningen 

Mission
- Sikre bedre forhold gennem politisk interessevaretagelse
- Skabe netværk for sygdomsramte og pårørende
- Yde rådgivning og støtte
- Nedbryde tabu og fordomme gennem oplysning ...
www.depressionsforeningen.dk


 

31. januar 2013 Defekt bremse i hjernen fører til depression

Nye danske rotteforsøg afslører, at depressives hjerner er ude af stand til at kontrollere aktiviteten i visse hjerneområder – det medfødte bremsesystem duer ikke. Opdagelsen kan føre til nye former for antidepressiv medicin.
Forestil dig, at du er helt nede i kulkælderen – at du er trist, har opgivet modet og egentlig bare helst vil sove dagen væk. Til sidst kan du ikke holde det ud mere og går til læge, der fortæller dig, at du lider af en depression. Men den medicin, du får ordineret, har desværre ikke nogen effekt på dig.

Antidepressiv medicin i form af de såkaldte SSRI-midler, såsom Cipramil eller Fontex, virker langt fra på alle patienter.
Videnskaben kan ikke rigtigt forklare hvorfor, ligesom den også kun kan sige meget lidt om, hvad medicinen egentlig gør ved hjernen. I det hele taget er forskeres viden om, hvorfor man overhovedet bliver deprimeret, ret begrænset.

Men nye banebrydende dyreforsøg ved Aarhus Universitet har gjort forskerne klogere. Det har afsløret mekanismer, der ser ud til at spille en rolle for udviklingen af depression.

Kildested: Læs her link http://videnskab.dk/krop-sundhed/defekt-bremse-i-hjernen-forer-til-depression

¤ DW/PC Kommentar: Ret interessant artikel. Må de finde frem til bedre behandling. Du kan også læse her http://jyllands-posten.dk/nyviden/article5125620.ece

 


09. apr. 2012 Psykiatere: Ikke nok tid til at tale med patienter
Heidi Nielsen blev i januar indlagt med en svær depression og selvmordstanker. En sygdom, der har gjort, at hun har mistet sit job og ikke
længere kan passe sine børn.

- Jeg havde det så dårligt, at jeg ikke havde lyst til at leve mere, forklarer Heidi Nielsen.

Men syv ugers indlæggelse på en psykiatrisk afdeling i Vejle har ikke hjulpet hende meget.

- Jeg kan kun sige, at det er meget dårlig behandling, jeg har fået. Det var utrolig svært at få en samtale med en psykiater. Og der var ingen
samtaleterapi. Hvis jeg bliver rask, er det ikke lægernes skyld, siger Heidi Nielsen til DR Nyheder.

Heidi Nielsen oplevede, at der gik dagevis mellem samtalerne med psykiaterne, og at samtalerne oftest var alt for korte til at kunne gøre en
forskel.

Det meste af døgnet sad den 40-årige mor til to alene på sit værelse. Plejepersonalet havde hun også meget lidt kontakt med, fortæller hun.

Læs mere på kildestedet: www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/04/08/205315.htm


02. apr. 2012 Derfor bliver du ramt depression om foråret
Det skulle ellers være et farvel til mørke tider, men netop fordi overskuddet lader vente på sig, føles det endnu værre. Depressioner og selvmord topper i april og maj, hvor vi ellers på mange andre måder går mod lysere tider:

-Det er ikke en nem tilstand. Det er måske nok mere accepteret, at man har det lidt mere skidt om vinteren, når mørket falder på, end at man også har det nu her, hvor man går mod lysere tider, forklarer direktør for Psykisksårbar.dk, Trine Hammershøy, til Newspaq.

Lyse tider med dystre tal
Antallet af depressioner stiger med 10-20 procent oplyser direktøren for sitet, der hjælper unge som har det svært.

Flere fagfolk genkender foråret som en dyster tid. Der er syv procent flere selvmord og ti procent flere selvmordsforsøg i april og maj, oplyser Center for Selvmordsforskning.

- De undersøgelser, vi har lavet, går tilbage til 1970, hvor vi har de ældste data med datoer for selvmord, og det er samme tendens man ser år efter år, siger Børge Jensen, der er statistiker på centret.

Læs mere på kildestedet: dr.dk/Nyheder/Indland
¤ DW/PC Kommentar:
Links Fakta om depression på dr.dk/sundhed
Her finder du 10 fakta om depression samt link til websider der har artikler om emnet samt link til relaterede psykiske sygdomme m.v.


Ny side: Psykisksårbar.dk

Mere dialog – nyt fokus
Formålet med psykisksårbar.dk er at skabe et trygt rum for dialog, hvor mennesker med psykiske lidelser, pårørende og andre, der er engagerede eller interesserede i området, kan dele erfaringer, oplevelser, tanker, gode råd og ønsker.

Hver anden familie i Danmark har – ifølge PsykiatriFonden – psykisk sygdom tæt inde på livet. Omkring hver femte dansker oplever på et eller andet tidspunkt at have ondt i sindet. Det kan spænde fra en mild depression til psykotiske sygdomme Læs mere på siden. Der findes mange gode informationer.
http://www.psykisksaarbar.dk/

Alle kan være psykisk sårbare.
Se filmen på www.psykisksaarbar.dk/Spejlet  og læs flere personlige beretninger her www.psykisksaarbar.dk/Spejlet/Historier 


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:50  

  DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com