Om angstsygdomme. Artikler

r12

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind


 

Artikler og rapport resume vedr. angstsygdomme

Angst invaliderer op mod 100.000 årligt
Angst er en folkesygdom, som behandles utilstrækkeligt, selv om sygdommen ofte kan helbredes hurtigt og billigt. Tilbuddene til de tusindvis af danskere, der lider af angst under en eller anden form, er helt utilstrækkelige. Det sker på trods af, at hjælp til denne patientgruppe er en god forretning for samfundet, fordi mange af dem har gode muligheder for hurtigt at blive raske. Det fastslår en ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen og Danske Regioner.

Stor risiko for invaliditet
Ca. 350.000 danskere i alderen 16 til 65 år lider af angst under en eller anden form. Omkring 100.000 af dem vil udvikle en invaliderende lidelse, hvis de ikke bliver behandlet. Alligevel får langt størstedelen af dem ikke et hurtigt og målrettet behandlingstilbud.

Ifølge udenlandske undersøgelser vil en styrket indsats over for den store gruppe med angstlidelser give besparelser, der opvejer omkostningerne til behandlingen.
 

r03

»I øjeblikket koster de angste dyrt i sundhedsvæsnet. De går til masser af undersøgelser og behandlinger hos læger og sygehuse for alle mulige fysiske sygdomme, som deres angstlidelser forveksles med. En hurtig diagnose og en målretning af pengene til den rigtige psykiatriske behandling vil være en samfundsøkonomisk gevinst og give en langt bedre livskvalitet for patienterne«, siger seniorprojektleder Anni Ankjær-Jensen, en af forskerne bag rapporten.

 

Stor gevinst ved tidlig indsats
En af landets førende eksperter i behandling af angst er ledende overlæge, professor Raben Rosenberg fra Aarhus Universitetshospital i Risskov. Også han efterlyser en mere målrettet indsats.

»Der er i dag enighed om den effektive behandling, som er kognitiv terapi og medicin. Og der er store gevinster ved at sætte tidligt ind på dette område, som ofte kun kræver korte behandlingsforløb. Derfor er der heller ikke de store økonomiske årsager til at tøve«, siger han til Ritzau.

Alligevel afslører den nye rapport *2.) Resume herunder ) www.dsi.dk/  fra Institut fra Dansk Sundhedsvæsen, at der i Danmark ikke er en samlet plan for, hvordan de mange angstpatienter skal behandles. (Søg på siden efter *1) Projektleder/forfatternavn.)

r04

Skidt forretning for samfundet
Det er også uklart, hvem der har ansvaret for behandlingen af de forpinte patienter.

*1) Projektleder Majbritt Christensen er en af rapportens forfattere. Hun har et bud på, hvorfor en så stor folkesygdom har fået så lidt politisk bevågenhed.

»Sygehuspsykiatrien er blevet barberet massivt de seneste ti år, og opmærksomheden røget væk fra de mindre iøjnefaldende patienter. Men det er jo en dårlig investering, når angstpatienter netop med en tidlig indsats hurtigt kan hjælpes op på hesten igen.
Derfor er det også tragisk, når man ser unge mennesker få lov at slæbe længe rundt med en ubehandlet angstlidelse og dermed tabe en række af de vigtige år, hvor deres fremtid uddannelsesmæssigt og socialt skulle bygges op. Det er både forfærdeligt for dem og en rigtig skidt forretning for samfundet«, siger hun.

Kildested: http://politiken.dk/ indland/article253519.ece

DSI rapport Undersøgelse af angstsygdomme (26.02.2007)

*2.) Resumé:

En engelsk screeningsundersøgelse omsat til danske forhold anslår, at ca. 350.000 danskere i alderen 16 til 65 år lider af en form for angst. En lille del af disse patienter behandles i sygehussektoren, og et ukendt antal behandles hos praktiserende psykiater, praktiserende psykolog og alment praktiserende læge. Det er tilfældigt hvor patienterne behandles, og det må antages at en stor del af angstpatienter ikke modtager et relevant behandlingstilbud.

Angstsygdomme medfører store samfundsmæssige omkostninger; både direkte omkostninger til behandling i sundhedsvæsenet, og indirekte som følge af fravær fra arbejdsmarkedet.

Denne rapport beskriver gennem fire særligt udvalgte cases indhold og organisation af angstbehandlingen i Danmark. I hver case deltog repræsentanter fra sygehuspsykiatrien, praktiserende psykiater, praktiserende psykolog og alment praktiserende læge. I de
fire cases var der stor uniformitet i behandlingstilbudene, men også tendenser til mangelfuld sammenhæng i behandlingsindsatsen beroende på mangelfuld kommunikation og koordination.

Undersøgelsen viser, at der er et stort udækket behandlingsbehov der skal afhjælpes, og at der er økonomiske fordele ved at investere i denne patientgruppe, der har et stort helbredelsespotentiale. Det fremgår endvidere, at det er uklart hvor ansvaret ligger for den samlede behandlingsindsats.

 


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     20. april 2014 00:52  

 Per Christensen / DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com