Depression og angst informationer samt nyheder om social relaterede emner.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Baggrunden for oprettelsen Her skrives der informative info til gavn for borgerne  af depweb.dk og formålet

Læs betingelser for brug af depweb og indhold.


DepWeb.dk har været på i 14 år som selvstændigt domæne. Her så lidt om mig og mit virke. (Hvis du har lyst til at læse det? )

 

Kom på nettet og kiggede rundt på alt dette nye for mig. Blev bidt af det, og fik kontakter med flere. Kom med i en chatgruppe i 1998 (Havde en depression og angst. Søgte efter info om emnet på nettet og fandt denne gode chat/Depressionsgruppen.) Blev Admin og webmaster for gruppen der kørte på et gratis subdomæne.

 

Jeg oprettede eget domæne depweb.dk og det har så været på siden den 03.01.2001 og er vokset med tiden og der er kommet en hel del informationer på om depression og angst og relaterede emner samt andet nyttig for brugerne.

Depweb har nu eksisteret i 14 år og er godt besøgt siden starten. Men alting får jo en ende og besøget er dalet og der sker ikke så meget nyt på området. Så derfor lukkes der for domænet til Nov. 2015

 

Skulle nogen være interesseret i at køre debweb.dk videre?

Så kan domænet og indhold overdrages for et rimeligt beløb.

Kontakt mig her såfremt du er seriøs intereseret.

Kontakt / Besked  Depweb

 


Depweb.dk har udviklet sig med tiden og der kom info på om hvad der rørte sig på området førtidspension, kontanthjælp, lægekonsulenter og socialpolitik. - Det var en turbulent tid da jeg samtidig kørte egen sag om pension i kommunen.

Jeg anbefaler nu at brugerne benytter sig af chatten på www.depnet.dk  der er et godt brugersted for mange.

Og kan også anbefale andre gode brugersteder så som www.k10.dk  samt www.borgerdebat.dk  og flere grupper på www.facebook.com  som du kan deltage i: Se dem her
 

 

 

Lidt om undertegnede: Har i 70'erne og 80'erne beskæftiget mig som Vicevært og Varmemester i 2 forskellige ejendomme og som jeg var glad for. Men sidst i 80'erne gik det galt med div. dødsfald i min familie og sygdom. Det tog ret hård på mig psykisk med mavesår og depression til følge igennem flere år. Har så haft socialangst og depression siden da. Har haft op og nedture da systemet ikke ville bevilge psykologhjælp i 90'erne. Har løbende haft psykiatri samtaler og fået medicin i de værste perioder. Begge symptomer er bleven kroniske og skal for altid tage medicin i samråd med egen læge. I korte perioder kan jeg undvære medicinen og trapper ned i samråd med lægen.

Jeg søgte at få førtidspension igennem årene, men en Lægekonsulent var skyld i afslag. Først i 2004 gik en ansøgning igennem efter 2 blodpropper der opstod i 2003 - I 2007 kom jeg på folkepension og har haft det rimeligt til dagligt og frem til at jeg i 2013 igen fik en blodprop. Der er nu gået 1 år med jævnlige kontrol samt rehabilitering og justering af min hjertemedicin, og som på det seneste så er nedjusteret. Har det rimeligt efter disse omstændigheder med perioder af depression samt angst.

Om mig i øvrigt:
Er folkepensionist og trives med dette. *Ungerne* er nu voksne. Har to dejlige svigerdøtre og en dejlig svigersøn og jeg har 6 dejlige børnebørn (Alle piger)

Hilsen
Webmaster
Læs også om formålet med depweb her under


Formålet med  DW

Indholdet her på DepWeb.dk:           

DepWeb.dk er en privat hjemmeside og ukommerciel. Intet herpå tjenes der på.

 

Indholdet herpå:

Alt her på DepWeb.dk stederne er kun vejledende informationer og skal tages med forbehold fra diverse 

artikler m.v.  - Søg derfor altid læge hvis du har Psykiske problemer og/eller anden form for 

sygdom. - Endvidere kan det oplyses, at der ikke altid er enighed i holdninger o.s.v. i alt det der skrives og fortælles om på web-stedet her.

Infoen må og kan på ingen måde tages som erstatning for lægelig professionel rådgivning og / eller behandling ......

OBS! Vær opmærksom på at der ikke gives oplysninger / hjælp af lægelig karakter her fra.

Du skal henvende dig til: Egen læge / Psykiater / Psykolog m.v. for den slags spørgsmål.

Der gives heller ej svar på spørgsmål om metoder til selvmord.

 

Alt design og grafik tilhører DepWeb.dk og tilhørende undersider/subdomæner - Må kun gengives med kildeangivelse. Er du i tvivl? Så kontakt webmaster pr. mail hvis du ønsker at få tilladelse til at bruge grafik eller tekster.) 

Det gælder dog ikke for øvrige steder hvor der står kildeangivelse. Her bruges den påsatte kilde.

Til Bannergrafik m.v. på depweb stederne bruges link og kildeangivelse for brug af disse. 

Link ikke direkte til billeder, men gem dem på din egen computer.

 


Informationerne må og kan på ingen måde tages som erstatning for lægelig professionel rådgivning og / eller behandling ..... Informationer er kun vejledende - Og jeg vil på det kraftigste opfordre alle brugere, om altid at få en snak med sin læge.

 

 Især hvis man finder informationer / oplysninger / råd / kursustilbud m.v. som måske kan være til gavn for dig, anbefales det at du tager en kopi af de oplysninger som findes på en hjemmeside og tager dem med op til din Læge / Psykolog / Psykiater m.v. for en nærmere drøftelse med ham om det er noget han kan anbefale dig. 

*Alt der tilsendes til depweb siderne er på brugernes eget ansvar.* 

 Venligst   Webmaster   

 


Overordnet mål som en ikke faglig professionel person at: 

Få flere informationer på hjemmesiderne for oplysning til borgerne.

Få flere relaterede sociale artikler og informationer for oplysning til borgerne på her.

Flere informationer om behandling ud over medicin ordination. (Samtaleterapi m.v. hos specialister. Der ligger allerede en  del informationer på nettet, og disse  kan der linkes til via linksiden her.  Så det ikke kun handler om at give medicin,  men handler om at give disse mennesker mulighed for at  komme videre, og ikke bare falde tilbage i deres depression  /angst efter stop af medicin.  (Hvad der ofte sker for mange når de ikke opfølges med

 samtale) 

 

 Mange depressions –og angst ramte, lukker sig derfor mere inde med sine depressioner/angst og måske forsøger at dulme det med drikkeri for at  klare dagligdagen. - Men ofte går det bare den gale vej og familien og vennerne vender ryggen til en, eller også gør man det  grundet den manglende  forståelse og støtte fra sine nærmeste. -  Dette gælder også i ægteskaber og parforhold. Her mangles der nemlig også mere rådgivning til pårørende, når det går galt. Ofte bliver de pårørende ikke inddraget i behandlingen og får ikke løbende information og vejledning, om hvordan de skal tackle deres  situation. Det rammer jo ikke blot den enkelte depressive/angste person, men ofte også, mand, kæreste, barn ect.

 

Få flere med til at støtte dette arbejde som uprofessionelle og i den form den her hjemmeside er opsat, så det hele ikke bliver så still-rent. For hvorfor skal det være så proff. det hele? Det kommer jo til at virke ret så koldt.  Må alle de har en sund samfundsinteresse, deltage i at gøre livet bedre for  disse mennesker, der ligger i den lette, til middelsvære ende af skalaen, og som kan hjælpes ud til et arbejdsliv igen med den rette behandling. 

 

Opbygge  hjemmesiden med henvisninger til andre sider på nettet, for at få mere information ud til brugerne, fra de  allerede eksisterende psykologer og psykiatere der beskæftiger sig med behandling og rådgivning for disse grupper ud over medicinordination.

 

En sted der også vil forsøge at fjerne alle de tabu  der er vedr. dette med at være depressions – og angstramt. Og det kan  kun ske via oplysninger og atter oplysninger om at disse er almindelige mennesker som du og jeg, der har fået en nedtur og skal hjælpes op igen og inden det er for sent. Og  derved også på længere sigt spare på udgifterne i det offentlige. For disse mennesker kommer jo så hurtigere igen ud på arbejdsmarkedet. Måske ikke på  fuldtid for alle, men så på deltid ect. - På længere sigt vil dette efter min overbevisning, også give flere sengepladser til de der er hårdest ramt og har mere brug for indlæggelse og anden pleje.


Det er et samfund i frygt, når systemet ikke behandler borgerne med respekt for deres sygdomme og ulykker. - Vi kan desværre alle blive ramt af samfundets overgreb og overformynderi.
Dette skal bekæmpes. Af Per C . © 2005


Min baggrund for dette? Yderligere info: 

 

Hvad er den vil flere nok spørge om.

 Jo! den er at jeg selv har været ramt af flere depressionsperioder med angst.  Jeg har især haft dem fra siden 1989, hvor jeg så jævnligt har fået korte samtaler med en psykiater og medicin.   Og efter en tid har jeg da også fået det lidt bedre. Men pludseligt så rammes jeg igen af disse depressioner og måtte igen ty til psykiater.  

Dette initiativ er bleven  positiv modtaget af mange, der allerede henviser andre til hjemmesiden. Tilkendegivelser om at det er godt initiativ for samling af danske link til andre gode hjemmesider, med relevante og uddybende informationer o.s.v.  (Kritiske kommentarere modtages gerne via Kontakt mail.) 

 

                       Hilsen fra webmaster på DepWeb.dk som er en privat hjemmeside.

 

 Indrømmet! Det er tungt stof der skrives om her. 

   Men nødvendigt for at få fjernet ordet   "TABU" om emnerne "Angst  og  Depression".  

Info og atter info skal der til, for bedre indsigt og forståelse. Her er link til chat / debatsteder.    Her er en serviceside/link, og en gæstebog for kritik og  ros.

 

Formålet er at få mere åbenhed om det at være depressiv/angst, kvinde som mand!  

Og at få mænd især, til at lukket op for deres  depressioner/angst og følelser, så de hurtigere kan komme under lægelig faglig behandling. -  Og for på den måde at kunne give de uvidende lidt indblik og bedre forståelse for det at være depressiv og angst ramt. - Og der vil også blive tilskyndet brugerne til at få noget mere hjælp og info de rette steder. - Henvise dem til at gå til de myndigheder, hvor de har behov for at få mere rådgivning til deres problemer.

 

En depression er en sygdom i sindet. Husk det næstegang du møder en der siger:

Jeg er deprimeret og ked af det! - Vær åben i stedet for at lukke af for vedkommende.

På den måde kan du være med til at få fjernet tabuer om denne sygdom.

*Tabuer skal fjernes for mere åbenhed.*

 

 

Information fra DepWeb: Der findes nu så mange gode sider om depression og angst,

(På bl. flg.: www.depnet.dk med brugerforum, Chatrum, læserpanel med mere.)

www.netdoktor.dk  og www.depressionsforeningen.dk m.fl), at depweb.dk begrænser sin virke til at bringe nyhedsstof / om depression og angst samt relaterede emner / link på nyhedssiderne.

Alt hvad der er på depweb  vil kun blive opdateret i begrænset omfang. 

 

Hilsen Webmaster


 

Råd til brugerne når de søger råd om sundhed m.v. på netstederne.

1. Find informationer flere steder på netsiderne og sammenlign.
2. Giv ikke flere personlige oplysninger om dig selv end højst nødvendigt.

3. Hvis du har brug for lægen uden for din egen læges åbningstid, kan du ringe til akuttelefonen 1813.  Læs mere her om dette nye nr.

 Læs mere: www.sundhed.dk  Find info i Vejviseren på www.sundhed.dk

    4. Øvrige spørgsmål der ikke har relation til depweb stederne! Søg på nettet via søgemaskiner ( Evt. via den her på forsiden.)

 


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:52  

  DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com