Selvmordstanker optræder meget tit i forbindelse med en depression. Det er en udbredt og meget farlig myte, at “den, der taler om selvmord gør det aldrig“. Selvmordstanker og trusler bør altid tages meget alvorligt.

Citat: Hvis du har tanker om at forsøge at tage livet af dig, bør du ubetinget snarest muligt tage kontakt med personer, som er parate til at hjælpe dig. En læge vil altid kunne anvise dig veje, som kan hjælpe dig ud af den kritiske situation.
(Du kan finde forskellige kriselinjer i NetDoktor Fagbog).

Selvmordstanker optræder meget ofte, formentlig i over halvdelen af tilfældene, som led i en depression. Det er en udbredt og meget farlig myte, at “den, der taler om selvmord gør det aldrig”. Selvmordstanker og trusler bør altid tages meget alvorligt. Der er lavet flere undersøgelser, hvor man har undersøgt, hvad der er gået forud i en persons liv, før han begår selvmord. De viser, at en stor del af selvmorderne har haft kontakt med familie, sagsbehandler eller egen læge i tiden op til selvmordet. Når man ser tilbage har der ofte været tidlige advarselstegn, som bare ikke er blevet hørt. Citat slut

Læs hele artiklen under » At leve med www.netdoktor.dk