Depression opstår, når der er for lidt af stoffet serotonin bestemte steder i hjernen. I en del år har vi vidst, at også mangel på noradrenalin kan medvirke til at ødelægge den psykiske balance. Den nyeste forskning bringer os langt videre.

Smerter er ofte tæt forbundet med depression, ligesom angst er et væsentligt led i de fleste depressioner. Kemiske ændringer i hjerne og rygmarv fører til, at elektriske smertesignaler fra rygmarven til hjernen forstærkes. Hjernen sender igen strøm ned i rygmarven og ud i kroppen. Med andre ord: Depressionsdjævelen og smertesadisten sender smertefuld højspænding ned og op. For at få styr på menneskets liv, skal man være bevidst om at få balance i både krop og sjæl – eller som jeg har sagt i mange år: Husk, at det fysiske er lige så vigtigt som det psykiske!

Vi skal finde frem til alle de metoder og midler, der modvirker depressionen – og samtidig kurerer også de fysiske smerter. Det gælder rigtig diagnose, videnskabeligt dokumenteret psykoterapi ,” kognitiv terapi”, stadig bedre medicin, elektrochok, behandling med kunstigt dagslys ved vinterdepression – og derudover medmenneskelig snak og empati.

Det nye er, at der skal lægges langt mere vægt på medicinsk behandling af kroppens smerter og andre symptomer, der hidtil er blevet stærkt undervurderede, når vi talte om depression. Man er ligefrem begyndt at nævne, at depression sidder ikke kun i sjælen! Næsten halvdelen af alle patienter med depression (43%) har også fysiske smerter, og den hyppigste årsag til, at mennesker søger læge, er smerter, som ofte i virkeligheden skyldes depression.

I en amerikansk undersøgelse af 1100 patienter, der senere fik stillet diagnosen depression, angav næsten tre af fire patienter legemlige symptomer som grunden til, at de søgte læge. Jo flere forskellige fysiske klager patienten har, desto større er sandsynligheden for, at symptomerne i virkeligheden skyldes depressiv sygdom. Vi har længe hørt, at personer med stress har ondt i sjælen. Nogle indenfor stressbranchen mener, at patienterne kan klare deres problemer med snak og livsstilsændringer. Dette er langtfra altid tilfældet.

Der skal også nogle kemiske ændringer til. Den benhårde konkurrence i medicinindustrien medfører, at man slås på livet løs om at komme først med nye midler, der kan give små eller store forbedringer i patienternes tilstand. Det sidste nye medikament, Cymbalta, er opfundet i håb om en bedre behandling af både krop og sjæl. Ved depression er hovedsymptomerne dårligt humør, manglende energi og mistet interesse. Angst er næsten altid også et væsentligt symptom: En ny dag truer. Men patienterne kan komme med en mængde andre symptomer. I mange år har jeg interesseret mig for den kendsgerning, at patienters smerter ofte ikke tages alvorligt. Op imod halvdelen af patienter med depression har fysiske smerter, hvis årsag ikke kan findes trods såvel fysiske undersøgelser som grundig udspørgen. Alt for ofte får de at vide, at det må de så lære at leve med. Det nye middel mod depression er designet specielt med henblik på også at hjælpe mod den deprimeredes uforklarlige smerter.

(Kildeside: Hjemmesiden newsdirect.dk som nu er nedlagt.)