Hver femte dansker rammes af en depression. Alligevel er sygdommen svær at forstå for alle, der ikke har prøvet en tur ned i det sorte hul.

Hvad er det, der sker, når al glæde og farve forsvinder, og verden helt bogstaveligt går i sort? Når bare det at støvsuge eller købe ind bliver en helt uoverskuelig opgave, og man synes, at man er så stor en belastning, at det ville være bedst for alle, hvis man bare forsvandt?

Svaret er depression, og selv om det er svært for de fleste at forstå, hvorfor man ikke bare kan tage sig sammen, så kender de fleste én, der har haft en depression.

– Omkring en femtedel af alle danskere bliver ramt af en depression på et eller andet tidspunkt i sit liv. Depression er også en sygdom, der tager hårdt på omgivelserne. Først og fremmest den nærmeste familie.

Den biologiske årsag til depression er, at hjernen ikke producerer tilstrækkeligt af signalstoffet serotonin. Men udover den rent biologiske årsag kan såvel sociale som psykologiske faktorer være med til at udløse en depression.

Det er imidlertid ikke kun unge, der rammes af depression. Depression rammer i alle aldre på tværs af sociale skel. Man regner med, at 250.000 danskere lige nu lider af en middel eller svær depression. En sygdom, som mange arbejdsgivere har svært ved at acceptere, og som i værste fald kan ende med dødelig udgang. To trediedele af de selvmord, der begås herhjemme, sker således i forbindelse med en depression.

Ovenstående er citeret fra artiklen på DR2